FNV teleurgesteld over CAO-afspraken over allochtonen; Vakcentrale maant bonden

ROTTERDAM, 27 OKT. De bonden die bij de vakcentrale FNV zijn aangesloten, moeten in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) meer en betere afspraken maken over arbeidsplaatsen voor allochtonen. Dit heeft de FNV haar vakbonden gisteren meegedeeld.

De vakcentrale komt tot die conclusie, nadat uit onderzoek is gebleken dat in 17,5 procent van de afgesloten CAO's over dit jaar afspraken zijn gemaakt over werk voor etnische minderheden. De FNV wijt dit lage percentage vooral aan onwil van de werkgevers, maar vindt dat ook de bonden niet vrij uit gaan. De vakbonden zouden zich te weinig inspannen om tot dergelijke afspraken te komen.

In totaal onderzocht de FNV 180 CAO's die in 1992 werden afgesloten. In deze arbeidsovereenkomsten zijn weliswaar meer afspraken over werkgelegenheid voor allochtonen gemaakt dan in vorige jaren, maar onvoldoende om aan de doelstelling van het minderhedenakkoord te voldoen, aldus de FNV. In de Stichting van de Arbeid, waarin centrale werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd, is afgesproken dat er tussen 1990 en eind 1994 60.000 allochtonen aan het werk moeten worden geholpen.

De twee grootste FNV-bonden, de Industriebond en de AbvaKabo, hebben "verbaasd' gereageerd op het verwijt van de vakcentrale. Kleinere bonden zoals de Vervoersbond en de Voedingsbond erkennen dat ze zich meer inspanning moeten getroosten om werkgelegenheid voor allochtonen te creëren.

De FNV blijft "positieve actie' zien als de meest effectieve manier om minderheden aan het werk te helpen. Hierbij krijgen allochtonen voorrang op de arbeidsmarkt. Ook wil de vakcentrale dat de bonden afspraken maken over promotiekansen voor allochtone werknemers. Daarnaast pleit de FNV opnieuw voor een registratieplicht, waarin bedrijven regelmatig melden hoeveel allochtonen ze in dienst hebben.