Eindakkoord Dasa/Fokker vertraagd

ROTTERDAM/DEN HAAG, 27 OKT. Vliegtuigfabrikant Fokker en het Duitse Dasa hebben - in tegenstelling tot eerder uitgesproken verwachtingen - nog geen definitief akkoord getekend over de overname van Fokker.

“Het bereiken van overeenstemming blijkt moeilijker dan verwacht”, schrijft minister Andriessen in een tussentijdse rapportage aan de Tweede Kamer.

Over de drie hete hangijzers - de prijs van de aandelen, de toekomst van de Fokker-50 en de prijs die Dasa in rekening brengt voor de rompen van de Fokker-100 en Fokker-70 - is nog geen overeenstemming bereikt. In zijn brief schrijft Andriessen dat de partijen nog op zoek zijn naar een “dusdanige formulering” die “voor alle partijen aanvaardbaar is en de noodzakelijke helderheid biedt”. Minister Andriessen (economische zaken) hoopt een dezer dagen nadere mededelingen te kunnen doen.

Ingewijden interpreteren de plotselinge vertraging niet als een impasse in de maandenlang voortslepende onderhandelingen. Er zou inhoudelijke overeenstemming bestaan over de overname, maar nog niet over de exacte juridische formuleringen. Eén bron meldde vanochtend dat de resultaten van de laatste fase van het zogenoemde due diligence onderzoek nog in het slotakkoord verwerkt moeten worden. Bij dit onderzoek kreeg Dasa stapsgewijs inzicht in de boeken van Fokker. Ook zouden de verplichtingen inzake fusiecodes en ten aanzien van vakbonden en ondernemingsraden extra tijd vergen.

Fokker meldde dit weekeinde dat de onderhandelingen waren afgerond. Het ministerie van economische zaken, beheerder van het staatsbelang in het bedrijf en daarom partij in de onderhandelingen, voorspelde dat een akkoord gisteravond wereldkundig zou worden. Op het laatste moment moest het ministerie evenwel bakzeil halen. Een geplande persconferentie werd afgezegd en een in het vooruitzicht gestelde brief van de minister aan de Tweede Kamer kwam er niet. De brief komt “een dezer dagen”, aldus het ministerie.

De brief van Economische Zaken is voor het Kamerlid Tommel (D66) geen reden om af te zien van een interpellatie. Tommel had die in het vooruitzicht gesteld indien de Kamer niet uiterlijk vandaag op de hoogte zou worden gebracht van de stand van de onderhandelingen.

Inmiddels wordt ook steeds duidelijker dat Dasa de onderhandelingen in de afgelopen weken op het scherpst van de snede heeft moeten voeren. De Daimler Benz-docher sluit namelijk niet uit dat er dit jaar verlies zal worden geleden.

Een woordvoerder van Dasa zei desgevraagd dat er “mogelijk een verlies uit de bus zal komen, maar dat daar pas tegen het einde van het jaar zekerheid over bestaat”. Dasa reageerde hiermee op berichten in het Duitse weekblad Der Spiegel, waarin voor de lucht- en ruimtevaarttak van Daimler-Benz een exploitatieverlies voor 1992 van 600 miljoen D-mark wordt genoemd. De Dasa-woordvoerder verklaarde dat 1992 wel met een positief exploitatiesaldo zal worden afgesloten.

Dasa heeft nog niet eerder een verwachting van zijn resultaten voor dit jaar gegeven. Vorig jaar behaalde de vliegtuigbouwer een nettowinst van 50 miljoen D-mark. Het eventuele verlies voor dit jaar komt onder meer voort uit een teruglopend aantal defensie-orders. Ook Dasa's moederconcern Daimler-Benz kampt momenteel met problemen. Die worden vooral veroorzaakt door de tegenvallende gang van zaken bij de automobieldivisie Mercedes-Benz, het hart van het concern en tot nu toe altijd Daimlers grootste winstmaker.