EG-voorstel afgewezen; Nederland fel tegen vignet vrachtauto's

LUXEMBURG, 27 OKT. Nederland blijft zich in de EG fel verzetten tegen invoering van een snelwegvignet voor vrachtwagens om de kosten voor aanleg en onderhoud van wegen te financieren.

Ook een recent voorstel van de Europese Commissie, die vervoerders de mogelijkheid biedt de kosten van zo'n buitenlands vignet in eigen land te verrekenen met de motorrijtuigenbelasting, wijst Den Haag van de hand. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) heeft dat gisteren in Luxemburg gezegd na afloop van een bijeenkomst van de EG-ministers van transport.

Volgens Maij-Weggen bestaat er brede oppositie tegen de plannen van de Commissie, die lidstaten de mogelijkheid bieden om verkeersbelasting te heffen in de vorm van snelwegvignetten. Maar Duitsland is voor, en het heeft daarbij de politieke steun verworven van Frankrijk en Groot-Brittannië. Invoering van een snelwegvignet is vooral een wens van Duitsland. Die wil op die manier buitenlandse vervoerders laten betalen voor het gebruik van zijn wegennet. Tot woede van onder andere Nederland deed de Bondsrepubliek daarom twee jaar geleden al een poging om een vignet in te voeren waarbij chauffeurs uit eigen land financieel zouden worden gecompenseerd door vermindering van de motorrijtuigenbelasting. Maar daar stak het Europese Hof in Luxemburg een stokje voor wegens discriminatie.

Eind vorige maand kwam Europees Commissaris Van Miert (vervoer) met een aangepast voorstel dat alsnog de weg vrij maakt voor invoering van een snelwegvignet. Daarbij krijgt elke vervoerder de mogelijkheid om, tot een bepaalde hoogte, de kosten van het vignet af te trekken van de motorrijtuigenbelasting die hij in eigen land moet betalen. Via die omweg kan Bonn de vervoerders uit eigen land in hoge mate ontzien. De Duitse motorrijtuigenbelasting is relatief hoog, zodat de Duitse transporteurs ook relatief veel kunnen aftrekken.

Voor de Nederlandse vervoerders geldt de omgekeerde redenering. Zij betalen minder motorrijtuigenbelasting, zodat er ook minder valt af te trekken aan in het buitenland aangeschafte vignetten. Bovendien voelt Nederland er niet veel voor om het Nederlandse ministerie van financiën op die manier te laten meebetalen aan de infrastructuur in andere landen.

Volgens minister Maij-Weggen is verhoging van de accijns op benzine en diesel een veel betere manier om buitenlandse vervoerders te laten bijdragen aan de kosten voor het onderhoud van wegen. Duurdere brandstof stimuleert milieuvriendelijker vervoer en transport. Maar de minister beseft dat dat die weg voor met name Duitsland politiek gezien onbegaanbaar is. Desondanks stelt ze dat “aan het begin van de interne markt” geen systemen moeten worden geïntroduceerd die nieuwe vormen van controle aan de grenzen nodig maken. “Als Duitsland het vignettensysteem invoert, dan zal er toch weer controle aan de grenzen of vlakbij de grenzen nodig zijn”, aldus Maij-Weggen. Volgens haar brengt het systeem zoals Duitsland dat wil invoeren, met dag-, maand-, kwartaal- en jaarvignetten, een enorme bureaucratie met zich mee. En is zo'n systeem waarschijnlijk moeilijk te controleren en dus fraudegevoelig. “Er zijn nu al talloze Zwitserse vignetten in omloop voor half geld”.

Dat de Europese Commissie toch met een voorstel voor een vignettensysteem is gekomen, moet volgens de minister worden gezien als “een wanhopige poging” om uit de moeilijkheden te geraken. Het is “een noodgreep” omdat onder andere de Duitse houding het alternatief van fiscale harmonisatie door middel van het optrekken van de dieselaccijns onmogelijk maakt. “Maar het is niet de goede oplossing”, aldus Maij-Weggen.

    • Wim Brummelman