Chauffeur May na te snel rijden niet vervolgd

DEN HAAG, 27 OKT. Het Openbaar Ministerie in Groningen gaat niet over tot vervolging van de chauffeur van minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat). Deze overschreed, onder politie-escorte, op woensdag 30 september in Groningen de maximumsnelheid met zeker 60 kilometer. Ook de motoragent die de wagen van de bewindsvrouwe escorteerde wordt niet vervolgd.

Dat heeft de plaatsvervangend persofficier in Groningen, mr. H.H.M. Beune, vanmiddag desgevraagd meegedeeld. De dienstauto van de minister bereikte die woensdag op de N41 in Groningen een snelheid van zeker 140 kilometer per uur. De minister had haast omdat ze op tijd moest zijn voor “een belangrijke afspraak” met het voltallige college van Gedeputeerde Staten.

Het Openbaar Ministerie had kort na het incident de rijkspolitie opdracht gegeven voor een onderzoek naar de toedracht van de rit van de bewindsvrouwe. Uit dit onderzoek is volgens Beune nu komen vast te staan dat noch de chauffeur van Maij-Weggen, noch de betrokken politie-agent blaam treft.

Volgens Beune kreeg de agent “van de autoriteiten” de opdracht de minister in een zeer korte tijd te begeleiden van Delfzijl naar het Provinciehuis in Groningen. “Van de politie-ambtenaar, noch van de chauffeur kon worden verwacht dat ze met de autoriteiten in discussie zouden treden”, aldus Beune.

Volgens de persofficier moeten de betrokken autoriteiten hebben geweten dat de rit nooit zonder forse snelheidsoverschrijding in de gewenste tijd had kunnen worden afgelegd. Met “de autoriteiten” wordt in dit geval niet de minister zelf bedoeld, maar het kabinet van de Groningse Commissaris van de Koningin.