CDU kiest Kohl weer als haar voorzitter

DÜSSELDORF, 27 OKT. De Duitse bondskanselier, Helmut Kohl, is gisteren met overgrote meerderheid herkozen als voorzitter van de Christen-Democratische Unie. Hij kreeg 91,5 procent van de stemmen, iets minder dan de 98,5 procent van twee jaar terug.

Tegen veler verwachting in is minister van defensie, Volker Rühe, niet tot vice-voorzitter van de CDU verkozen. Hij eindigde op de vijfde en laatste plaats bij de stemmingen over deze post. Dat wordt als een flinke tegenslag beschouwd voor de carrière van de 50-jarige Rühe, van wie het een publiek geheim is dat hij ambitie heeft om bondskanselier te worden.

De uit Oost-Duitsland afkomstige predikant Heinz Eggert, die in de DDR als dissident werd vervolgd en tegenwoordig minister van binnenlandse zaken van de deelstaat Saksen is, werd onverwacht als vice-voorzitter aangewezen. Hij stond niet op de kandidatenlijst van bondskanselier Kohl. Eggert is een wat onconventionele man, die zich in het verleden herhaaldelijk scherp tegen die Oostduitse partijgenoten keerde die in het verleden gemene zaak met de communisten maakten. De, ook uit Oost-Duitsland afkomstige, minister van vrouwenzaken, Angela Merkel, kreeg even veel stemmen als ds. Eggert. De andere vice-voorzitters zijn minister van arbeid, Norbert Blüm, en de premier van Baden-Württemberg, Erwin Teufel.

Eerder op de dag waarschuwde bondskanselier Kohl dat Duitsland de stroom vluchtelingen uit Oost-Europa niet aan kan. “We hebben de grens bereikt van wat we kunnen dragen”, aldus Kohl, die erop wees dat Duitsland dit jaar in totaal ruim 400.000 nieuwkomers zal opvangen, tegen 256.000 vorig jaar. “Als we niet handelen dan lopen we het gevaar van een diepe vertrouwenscrisis in onze democratische staat, ja zelfs de kans op een nationale noodtoestand.” Hij herhaalde de oproep van de CDU voor een amendering van de grondwet, waardoor de autoriteiten aanvragers van asiel uit landen waar de mensenrechten worden nageleefd snel kunnen terugsturen. Hij hekelde het verzet van de SPD tegen een verandering van de grondwet in die geest. De CDU heeft voor een dergelijke verandering de steun van de SPD nodig, aangezien voor een wijziging van de grondwet een meerderheid van twee derden nodig is. De leider van de SPD, Björn Engholm, en een deel van de partijleiding stuiten op fel verzet binnen de partij tegen hun voornemen om op dit punt met de huidige regeringspartijen een compromis te sluiten. Het afgelopen weekeinde sprak ook de Beierse afdeling van de SPD zich tegen een wijziging van de grondwet op het punt van de asielprocedure uit.

Kohl hekelde de uitingen van racisme in de Bondsrepubliek: “Iedereen die levens bedreigt, haat jegens vreemdelingen aanwakkert of gewelddadig protest als politiek wapen hanteert, moet de volle kracht van de wet voelen.”

Zowel de sociaal-democratische oppositie als de twee andere regeringspartijen, de Beierse CSU en de liberale FDP, hebben zich gisteren gekeerd tegen de aankondiging van bondskanselier Kohl, dat de belastingen omhoog moeten in verband met de kosten van de Duitse eenwording. Een woordvoerder van de SPD noemde de voorstellen van Kohl “oneerlijk, omdat de financiële noden van Oost-Duitsland niet pas de laatste paar dagen bekend zijn, maar sinds maanden en jaren”. Hij deed een beroep op de regering eerst duidelijk te maken op welke manier ze de voorziene verhoging van de belastingen denkt door te voeren. (AFP, AP, Reuter)