Carel Willink

De conclusie dat Carel Willink, zoals Saskia de Bodt schrijft in haar recensie van de tentoonstelling ”Vrienden voor het leven' (NRC Handelsblad, 20 oktober), model zou hebben gestaan voor het toneelpersonage Braun in het toneelstuk Vera (1923) van Herbert Behrens-Hangeler valt niet af te leiden uit de vier pagina's van het toneelstuk op de tentoonstelling. Zo'n vrijblijvende speculatie biedt uiteraard geen ”ingang' voor een verder kunsthistorisch onderzoek naar Willinks Berlijnse jaren en de relatie met Behrens-Hangeler, zoals De Bodt suggereert.

Niet bekend

    • Hendriekje Bosma
    • Exposorium Vrije Universiteit