Canadezen wijzen pact grondwet af

OTTAWA, 27 OKT. De Canadese kiezers hebben gisteren in een referendum het constitutionele akkoord dat de federale regering deze zomer had bereikt met de provinciale leiders afgewezen.

In zes van de tien provincies, waaronder Québec, werd het akkoord verworpen. Voor verwezenlijking van het akkoord was aanvaarding door alle provincies noodzakelijk geweest. De grootste meerderheid tegen het voorstel bestond in de westelijke provincie British Columbia, 68 procent. In Québec was dit cijfer 55 procent. Over het land als geheel was de verdeling van voor- en tegenstemmers respectievelijk 45 en 54 procent.

De tegenstanders van het constitutionele akkoord vierden gisteren vooral in de provincie Québec feest. Voor premier Brian Mulroney betekende de uitslag echter een diepe teleurstelling. “De problemen waarmee wij als natie te kampen hebben blijven bestaan”, zei hij gisteren. “Het verschil vanavond is dat we weten dat we deze in de afzienbare toekomst niet kunnen oplossen, tenminste niet met constitutionele initiatieven.”

De meeste waarnemers wijten de verwerping van het akkoord aan de groeiende spanningen tussen enerzijds de Franstalige provincie Québec en anderzijds de in betekenis toegenomen westelijke provincies, vooral British Columbia.

Mulroney was niet de enige die teleurgesteld was. Ook de Indianen in reservaten, aan wie in het concept voor de grondwet zelfbestuur was toegezegd, reageerden ontgoocheld. “We zijn afgewezen door de Canadezen”, aldus hun woordvoerder Ovide Mercredi.

Door de afwijzing blijft Canada, dat al tien jaar probeert een nieuwe grondwet op te stellen in plaats van de oude wet die nog uit de periode dateert dat het land formeel bij Groot-Brittannië behoorde, in een constitutionele impasse verkeren. Het was al de tweede poging van premier Brian Mulroney die schipbreuk leed. Twee jaar geleden mislukte het zogeheten Meech Lake-akkoord op het laatste nippertje. (AP, AFP, Reuter)