Bouw ontwikkelt zich gunstig

DEN HAAG, 27 OKT. De investeringen in de bouw ontwikkelen zich dit jaar gunstiger dan verwacht. Dat wordt hoofdzakelijk bepaald door het geringe produktieverlies als gevolg van de zachte winter. Daarnaast dalen de investeringen in de bouw van kantoren minder dan voorzien. Ze blijven hierdoor op het niveau van 1991.

Dat schrijft coördinerend bouwminister Alders in een brief aan de Tweede Kamer. Alders zet daarin de bouwprognoses voor 1992 tot 1997 op een rij.

Pas na 1993 zal er, dank zij verbeteringen op het gebied van de infrastructuur, meer in de bouw worden geïnvesteerd. Die investeringen zijn voor een groot deel afkomstig van aan de overheid gelieerde bedrijven, zoals de Nederlandse Spoorwegen. Ook zullen veel opdrachten afkomstig zijn van bedrijven in de haven.

De investeringen in de woningbouw zijn dit jaar voor het eerst sinds een aantal jaren weer gestegen. Vooral de ongesubsidieerde sector droeg bij aan de groei met 2 procent. De investeringen in bedrijven en kantoren daalden dit jaar, door een terugval in de conjunctuur. Ook volgend jaar zet de daling door. Pas na 1995, zo verwacht Alders, zal er in deze sector meer worden geïnvesteerd

Het rijk trekt de komende jaren meer geld uit voor investeringen in grond-, water- en wegenbouwkundige werken. Hiertoe dragen vooral de gemeenten bij die met het oog op het milieu meer investeringen zullen doen. Het aandeel van het rijk zakt na 1995 als de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg is voltooid.

Ondanks een lichte produktiedaling is de werkgelegenheid in de bouw in 1991 gelijk gebleven. In 1992 en 1993 zal de werkloosheid iets toenemen.