Arrestaties om fraude bij rijexamens

ROTTERDAM, 27 OKT. De Rotterdamse politie heeft vier mannen aangehouden die worden verdacht van grootschalige fraude met certificaten voor rijbewijzen. Volgens de politie heeft een aantal rijschoolhouders zich schuldig gemaakt aan het aanbieden van valse certificaten aan leerlingen die niet bij machte waren te slagen voor hun examen.

De door de politie aangehouden hoofdverdachte, een 38-jarige rijschoolhouder in Rotterdam, heeft inmiddels honderd gevallen bekend. In tachtig gevallen werd het theorie-examen door "derden' afgelegd, in twintig gevallen deed iemand anders praktijkexamen in plaats van de echte examinandus.

De fraude kwam onlangs aan het licht toen een Rotterdamse vrouw bij het bureau rijvaardigheidsbewijzen in Haarlem haar theorie-examen kwam doen. Ze had een uittreksel uit het geboorte-register en twee pasfoto's bij zich. Omdat het de medewerksters van het bureau vreemd voorkwam dat iemand uit Rotterdam in Haarlem theorie-examen kwam doen, werd een kopie gemaakt van het certificaat. Dat document wordt de geslaagde meegegeven.

Enige tijd later dook hetzelfde certificaat op toen zich in Rotterdam een vrouw meldde die praktijkexamen kwam doen. Alleen zat er nu een andere foto op. Via deze vrouw en haar rijschoolhouder kwam de politie de fraude op het spoor. Leerlingen die niet konden slagen werd aangeboden tegen betaling van vijfhonderd gulden een ander dat examen te laten doen. Degeen die werkelijk examen deed, moest daarvoor nog eens honderd gulden hebben. Voor een compleet vervalst rijbewijs moest 3.500 tot 5.000 gulden worden betaald. De fraude heeft enkele jaren geduurd. De verdachten zeggen tot hun daden te zijn gekomen door gok- en belastingschulden. Het is niet duidelijk of mensen die valselijk hun rijbewijs hebben gehaald zullen worden vervolgd of dat hun rijbewijs wordt afgenomen.