v.d. Broek wil betere band met China

PEKING, 26 OKT. Minister H. van den Broek van buitenlandse zaken heeft op de eerste dag van een tweedaags werkbezoek aan China besprekingen over bilaterale en internationale kwesties gevoerd met verschillende Chinese bewindslieden, waaronder premier Li Peng en zijn ambtgenoot Qian Qichen.

Van den Broek heeft de Chinese regering gewezen op de noodzaak van een versterking van de Nederlands-Chinese handelsbetrekkingen, met name drastische verhoging van de Chinese importen uit Nederland. Dit gezien in het licht van de druk van de Tweede Kamer op het kabinet om bij het uitblijven daarvan de levering van onderzeeboten aan Taiwan opnieuw te bezien. De woordvoerder van de minister zei dat de Chinezen zich bewust zijn van het probleem en zullen bekijken hoe dit bevredigend kan worden opgelost.

Van den Broek heeft de Chinezen er opnieuw op gewezen dat de mensenrechten een hoeksteen van het Nederlandse buitenlandse beleid zijn en zijn ambtgenoot Qian Qichen om nadere informatie gevraagd over een lijst met 118 politieke gevangenen die staatssecretaris P. Dankert eerder aan de Chinese ambassadeur in Nederland heeft overhandigd.

Verder heeft de minister met Qian van gedachten gewisseld over de toekomst van de Verenigde Naties, met name over het probleem hoe de Veiligheidsraad, waarin China een van de vijf permanente leden is, meer representativiteit kan worden gegeven. China heeft eerder in principe zijn steun uitgesproken voor de toetreding van Duitsland. Van den Broek's ambtgenoot Kinkel zal volgende week Peking bezoeken. De minister heeft de Chinezen tevens uitvoerig ingelicht over de ontwikkelingen in Europa inzake de ratificatie van de Maastricht-overeenkomsten. Van den Broek's besprekingen moeten tevens de weg bereiden voor het bezoek van staatssecretaris Y. van Rooy, die volgende maand de intensivering van de handel komt bespreken in het licht van de grote orders, die minister J. Andriessen eerder dit jaar beweerde te hebben binnengehaald.

    • Willem van Kemenade