Pond/gulden optie in trek na EMS-spanning

Nu het Britse pond niet meer in het Europese Monetaire Stelsel (EMS) zit, neemt de interesse bij beleggers en speculanten voor de pond/gulden optie weer toe. Er is alleen één probleem: de optie wordt niet meer verhandeld aan de Amsterdamse optiebeurs EOE. Vorig jaar, in de derde week van september, expireerde de laatste pond/gulden optie om vooralsnog niet terug te keren.

De hoofdreden voor het verdwijnen van de pond-optie was de toetreding van Groot-Brittanië tot het EMS op 8 oktober 1990. Het pond sterling werd gekoppeld aan een tegenwaarde van 2,95 D-mark en mocht fluctueren (6 procent) tussen een onderwaarde van 2,77 D-mark en een plafond van iets onder de 3,13 D-mark. Vanaf dat moment was de stabiliteit van koers van het pond min of meer verzekerd en verdween tevens de belangstelling voor de pond/gulden optie op de Amsterdamse optiebeurs. Immers, hoe beweeglijker het pond, des te groter zijn de winstkansen (en de verlieskansen) voor de belegger.

Het is overigens niet zo dat het onmogelijk is geworden om in pond/gulden opties te handelen. Bij de banken en andere financiële instellingen kan via de zogeheten "over the counter'-handel (otc) elke gewenste valuta-optie gekocht worden, dus ook de pond/gulden optie. Deze otc-opties zijn in tegenstelling tot EOE-opties geen standaardcontracten, maar worden voor de cliënt "op maat' gemaakt. Zowel het bedrag, de looptijd als de uitoefenprijs is variabel. Het is zelfs mogelijk contracten af te sluiten met een looptijd van een dag. Er is echter wel een restrictie die het voor de particulier bijna onmogelijk maakt om gebruik te maken van otc-opties: de minimale contractgrootte bedraagt 100.000 britse pond. Vooral de grotere, multinationale bedrijven zullen gebruik maken van deze "otc'-opties gebruik om valutarisico's af te dekken.

Of de particuliere belegger op korte termijn weer in pond/gulden opties kan handelen, is nog onduidelijk. De Amsterdamse optiebeurs is nogal terughoudend als het gaat om valuta-opties. In het verleden zijn reeds vele valuta-opties gentroduceerd, maar een lang leven waren de meeste niet beschoren. In april 1984 werd de handel gestart in pond/dollar(xbp) en dollar/d-mark (dmx) opties, maar na respectievelijk 2 en 3 jaar verdwenen hun noteringen. In 1985 probeerde de Amsterdamse optiebeurs haar klanten te bedienen met ecu/dollar (xec) contracten, maar in juni 1987 verdwenen ook deze.

Eigenlijk is er maar één valuta-optie die de tand des tijds heeft doorstaan op de EOE: de dollar/gulden optie (dgx). Deze werd op 18 november 1982 gentroduceerd en beleeft momenteel hoogtijdagen. In september werden er 74.533 dollar/gulden contracten verhandeld; de grootste omzet van de afgelopen vijf jaar.