Partijen Bosnië in offensief

SARAJEVO, 26 OKT. De drie strijdende partijen in Bosnië gaan vandaag opnieuw rond de tafel zitten. Het afgelopen weekeinde hebben ze op grote schaal strijd geleverd. Volgens waarnemers is het streven van alle drie de partijen erop gericht, bij het naderen van een eventueel politiek akkoord zoveel mogelijk terrein in handen te krijgen.

Kort voordat vandaag de zogenoemde Gemengde Militaire Werkgroep in Sarajevo bijeenkwam onder voorzitterschap van de Franse VN-generaal Morillon gaven de moslims toe in de gevechten van gisteren bij Prozor, niet ver van Sarajevo, forse verliezen te hebben geleden tegen de Kroaten. Er zouden bij Prozor driehonderd doden en gewonden zijn gevallen, de meesten aan de kant van de moslims. Radio Sarajevo meldde vannacht dat de strijd 's avonds was gaan liggen.

In het noorden hebben de Serviërs hun strijd om de controle van de belangrijke stad Jajce geïntensiveerd. Ze hebben gemeld door een moslim-verdedigingslinie te zijn gebroken; die melding kon niet worden bevestigd.

De militaire situatie in Bosnië wordt steeds onoverzichtelijker. De Serviërs, moslims en Kroaten hebben in de kennelijke verwachting van een politiek akkoord over de opdeling van de republiek hun militaire acties uitgebreid om op de valreep zoveel mogelijk terreinwinst te boeken. Het bondgenootschap tussen de Kroaten en de moslims is daarbij als eerste gesneuveld. In Herzegovina, waarop de Kroaten aanspraak maken, zijn moslims geïntimideerd en in sommige gevallen aangevallen. Moslim-troepen worden op grote schaal door de militair sterkere Kroaten ontwapend. De leider van de Kroaten in Bosnië-Herzegovina, Mate Boban, riep gisteren de Kroatische president, Tudjman, op alle wapenleveranties aan de moslims via Kroatië tegen te houden.

De bijeenkomst in Sarajevo betreft vooralsnog slechts de verbetering van de leefomstandigheden voor de inwoners van de stad en met name de vraag hoe en wanneer de water- en elektriciteitstoevoer kan worden hersteld. (Reuter, AP)