Ontreddering

Een voortreffelijke veeg uit de pan voor de Amsterdamse universiteitsraad vormt het artikel van H.J.A. Hofland in NRC Handelsblad van 19 oktober. De teloorgang van het socialisme en de volstrekte ontreddering van de daaruit voortgesproten sociaal-democratische bewegingen zijn deze universiteitsraad blijkbaar ontgaan.

In plaats van het kleinburgerlijke plattelands gezever over links/rechts zou een instituut met de pretenties van de Amsterdamse universiteit inmiddels een grootscheepse Europese studie hebben moeten initiëren naar het historische sociaal-politieke fenomeen dat deze teloorgang en ontreddering vormen.

Daarmee zou de Amsterdamse universiteit de Westeuropese democratieën een grote dienst hebben bewezen en tegelijkertijd hebben getoond hoe een moderne universiteit wetenschappelijk bezig behoort te zijn.

    • H.G. Pellikaan