Noors schip gezonken in Noordzee

IJMUIDEN, 26 OKT. Ruim 50 kilometer voor de kust bij Egmond aan Zee is gisteren rond drie uur 's middags het Noorse vrachtschip Nordfrakt gezonken. De zes bemanningsleden zijn opgepikt door de passerende vrachtvaarder Sevilla en varen met dat schip naar Hamburg. Of de landing van de Nordfrakt een bedreiging voor het milieu vormt, is nog niet duidelijk.

Volgens de kapitein is een deel van zijn vracht gaan schuiven. Door de grote massa van de lading lood maakte het schip onmiddellijk forse slagzij, kantelde door en zonk. De bemanning wist de Nordfrakt tijdig in twee reddingsloepen te verlaten. Een marinearts uit een van de te hulp gestelde helikopters heeft vastgesteld dat de bemanning in goede conditie verkeert.

De gezonken vrachtvaarder heeft 2352 ton loodverbindingen in de ruimen. Bovendien had de Nordfrakt in de bunkertanks 35.000 liter dieselolie voor eigen voortstuwing. Het schip vervoerde de vracht van Szczecin in Polen naar Antwerpen.

Het onderzoeksschip "Christiaan Brunings' is momenteel onderweg naar de plaats waar het schip zonk om te bepalen in hoeverre de lading giftig is en hoe groot het risico is dat de dieselolie gaat lekken. Volgens een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat kon de kapitein van het schip daarover geen opheldering verschaffen. Omdat het schip vaker soortgelijke vracht tussen Szczecin en Antwerpen vervoerde, zullen bij de afnemer in Antwerpen monsters genomen worden van een eerdere lading.

Polen heeft zich op 1 januari van dit jaar het zogeheten "International Memorandum of Understanding' ondertekent, waarin veertien Europese kuststaten zich verplichten gevaarlijke ladingen te controleren volgens de normen van de de "International Marintime Organization' (IMO).

Rijkswaterstaat zegt dat het "zeer waarschijnlijk' is dat het schip binnen afzienbare tijd moet worden geborgen. De urgentie van de bergingsoperatie hangt af van de giftigheid van de lading en de toestand van de bunkertanks. Een stof als loodnitraat zou een ernstige bedreiging voor het milieu vormen, loodconcentraat of loodijzer minder. Het wrak van de Nordfrakt is voor de scheepvaart geen direct gevaar, omdat het niet in een vaargeul ligt. Het is inmiddels "afgetond' met een boei, die andere schepen waarschuwt voor het wrak.

Rijkswaterstaat heeft in voorgaande jaren de Olaf en de Anna Broere laten lichten wegens hun milieugevaarlijke lading. De Britse coaster Olaf, dat in 1986 zonk voor Den Helder, had onder andere arseen en cadmium aan boord. De Anna Broere zonk in 1988 met 500 ton van de gevaarlijke vloeistof acrylnitril.