Nederland pleit voor EG-opvang vluchtelingen

DEN HAAG, 26 OKT. De Nederlandse regering vindt dat de EG-landen meer moeten doen aan de opvang van Bosnische vluchtelingen. Dit weekeinde is in Den Haag besloten op zeer korte termijn nog eens tweehonderd ernstige gevallen onder ex-gevangenen op te nemen.

Vanmiddag zou tijdens ambtelijk overleg in Brussel de Nederlandse vertegenwoordiger er op aandringen de opvang niet over te laten aan een paar landen, onder welke Duitsland en Nederland.

Het besluit dit weekeinde nog meer ex-gevangenen op te nemen, is mede genomen naar aanleiding van het rapport van Amnesty International van vorige week, waarin op ernstige martelingen en mishandelingen werd gewezen onder Bosnische gevangenen. Tijdens zijn wekelijkse persconferentie vrijdag kondigde premier Lubbers al aan, dat het rapport aanleiding gaf nog eens goed naar de kwestie te kijken.

Nederland heeft tot nu toe 4.700 mensen uit voormalig Joegoslavië opgenomen. Daar zich ook nog steeds mensen aan de grens melden, schat men dat het aantal tegen het eind van het jaar zal zijn opgelopen tot circa 6.000. Minister Van den Broek zei gisteren voor de NOS-radio, dat Nederland ook verder de grenzen zal openhouden voor de meest kwetsbare gevallen.

Tijdens het overleg in Brussel zou Buitenlandse Zaken vanmiddag drie voorstellen doen. Ten eerste wil Den Haag dat de Europese Gemeenschap, in overleg met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en het Internationale Rode Kruis, meer opvangmogelijkheden bouwt voor vluchtelingen en ex-gevangenen in Bosnië-Herzegovina en ook in Kroatië zelf. Ten tweede moeten de lidstaten een aanzienlijk aantal ex-gevangenen tijdelijk opnemen. De andere staten kunnen dat niet aan twee of drie landen overlaten. Ten derde biedt Nederland aan “op zeer korte termijn” nog eens tweehonderd ex-gevangenen op te nemen. Het betreft mensen die naar het oordeel van UNHCR en Rode Kruis niet ter plaatse kunnen worden opgevangen.

Verwijten uit het parlement dat Nederland even “pas op de plaats” lijkt te willen maken met de opvang van vluchtelingen uit Joegoslavië noemde Van den Broek in het radio-interview gisteren “volstrekt misplaatst”. Hij vindt dat ons land heel duidelijk voorop heeft gelopen en hij wees erop dat Nederland tegen het eind van dit jaar zo'n zesduizend voormalige Joegoslaven als ontheemden zal hebben opgevangen. “Er zijn maar weinig Europese landen die ons dat kunnen nazeggen.”