NEC doet uit protest licht uit

De Nijmeegse voetbalclub NEC wenste zaterdagavond tijdelijk geen gebruik meer te maken van de diensten van de provinciale stroomfabriek. De club draaide voor aanvang van het duel in de eerste divisie tegen TOP de lichtmasten uit. Het duurde twintig minuten voordat de masten weer op sterkte waren.

Provinciegenoot Vitesse uit Arnhem had vorige week woensdag de nieuwe sponsor gepresenteerd. De PGEM, de Provinciale Gelderse Electriciteits Maatschappij, steekt de komende jaren meer dan een miljoen per jaar in Vitesse. Bij de presentatie verklaarde commissaris van de koningin Jan Terlouw: “Wanneer Vitesse bijvoorbeeld kampioen van Nederland zou worden, is dat goed voor de provincie”. Vitesse diende bij de KNVB het verzoek in zich "Vitesse Gelderland' te mogen noemen. Manager Jacobs van NEC voelt zich tekort gedaan.

Waartegen protesteerde u?

We hebben voor het begin van de wedstrijd de lichtmasten uitgedraaid als protest tegen de provincie Gelderland. De PGEM heeft natuurlijk het volste recht Vitesse te sponsoren. Het gaat goed met Vitesse. Maar we hebben problemen met uitspraken van provinciale bestuurders. Die willen Gelderland nationaal en internationaal onder de aandacht brengen door van Arnhem het centrum van bedrijvigheid te maken. Het lijkt er op dat Gelderland niet meer de grootste provincie van Nederland is, maar is teruggebracht tot de grootte van Arnhem.

U heeft er echt geen problemen mee dat PGEM in Gelderland voor Vitesse kiest?

Nee, maar de provincie is de enige aandeelhouder van de PGEM. Als die op deze manier een deal sluit geeft dat een signaal aan de rest van de provincie. Wij zien dit als een stilzwijgende bevestiging van wat al jaren aan de gang is. De provincie behartigt niet de belangen van Gelderland, maar van de gemeente Arnhem. In Nijmegen, de grootste stad van Gelderland, gaat het niet zo florrissant. Hier is veel werkloosheid. Misschien moeten de bestuurders daar aandacht aan besteden.

Aan welke oplossingen denkt u?

De bedrijven die NEC sponsoren hebben een brief gestuurd aan het college van B&W in Nijmegen waarin ze op korte termijn om een gesprek vragen.

    • Remmelt Otten