Keizerskroon

J.R. van Hövell tot Westervlier blijft veel af te weten van geschiedenis (brievenrubriek, 22 oktober). Echter waar hij schrijft dat Karel de Vijfde een zoon was van Maximiliaan van Habsburg is hij abuis. Maximiliaan was de grootvader van Karel.

De vader van Karel de Vijfde was de hertog van Bourgondië Philips bijgenaamd De Schone.

Ik heb een encyclopedie waarin het ook fout staat.

    • F.Ed. Muysson