"In het jaar 2126 kruist komeet de aardbaan'

ROTTERDAM, 26 OKT. De komeet Swift-Tuttle zal over 134 jaar de baan van de aarde kruisen. Mogelijk zal hij de aarde zelfs raken, al is deze kans vrij klein. Dat zegt de astronoom Brian Marshden van de Harvard-Smithsonian Sterrewacht in Cambridge (Massachusetts).

De komeet heeft een doorsnede van circa tien kilometer en een snelheid van 60 kilometer per seconde. Inslag op de aarde zou een grote catastrofe veroorzaken. Het maakt niet uit of een dergelijke grote komeet op zee of op land terechtkomt. De hele aarde zou beven en alle gebouwen zouden instorten. Uit de opengereten aardkorst zou geruime tijd lava stromen. Stofwolken zouden jaren de hemel verduisteren. Naar men aanneemt heeft de inslag van een grote komeet 65 miljoen jaar geleden ertoe bijgedragen dat de dinosauriërs uitstierven. Ook kwam er een abrupt einde aan allerlei soorten zee-organismen.

De dag dat de komeet Swift-Tuttle de aarde zou kunnen treffen, is berekend op 14 augustus 2126. De kans is echter minder zeker, voorlopig wordt hij gesteld op minder dan 1 op 10.000. Het is zeer moeilijk om precieze voorspellingen te doen, omdat de baan van een komeet geheel anders is dan van een planeet. Een komeet valt met hoge snelheid naar de zon toe, draait er een halve slag omheen en verdwijnt dan weer buiten het zonnestelsel. Daar verliest hij steeds meer snelheid totdat hij omdraait en weer naar de zon valt. In een dergelijke sterk elliptische baan kunnen kleine afwijkingen al voor grote verschillen in positie zorgen. Pas over 130 jaar bestaat meer zekerheid over de precieze baan van Swift-Tuttle.

Kometen bestaan uit ijs en steen (een "vuile sneeuwbal'). Door allerlei oorzaken kunnen kleine uitbarstingen ontstaan, die een effect hebben vergelijkbaar met een raketmotor. Deze "non-gravitatie'-effecten maken het berekenen van de baan met een hoge graad van precisie in principe onmogelijk.

De komeet Swift-Tuttle werd in het jaar 1862 ontdekt. Daarna verdween hij voor 130 jaar. Vorige maand werd hij herontdekt. De mogelijke botsing met de aarde zou plaatshebben bij de volgende keer dat hij het zonnestelsel binnenkomt.

Sinds enkele jaren bestaat er toegenomen belangstelling voor "aardscheerders', brokstukken kosmisch puin die de baan van de aarde kruisen. Er zijn verscheidene internationale programma's gericht op het vroegtijdig opsporen van deze aardscheerders.

Een belangrijke reden van de toegenomen belangstelling is dat het tegenwoordig technisch mogelijk is om de baan van een mogelijk inslaande asteroïde enigszins te veranderen. Door het vroegtijdig lanceren van een raket kan met een nucleaire explosie de baan een fractie gewijzigd worden, waardoor de trefkans afneemt. Dergelijke operaties zijn moeilijk maar niet onmogelijk.