Hervormers in Moskou roepen Westen te hulp

MOSKOU, 26 OKT. De hervormingsgezinde vleugel in de Russische regering is begonnen het Westen bij de interne politieke strijd in Rusland te betrekken. Volgens vice-premier Aleksandr Sjochin moet het Internationale Monetaire Fonds (IMF) zijn “harde eisen” verzachten. Als het IMF daartoe niet bereid is, zal het fonds zo de “communistische dreiging” in de kaart spelen, aldus Sjochin gisteren vanuit de industriestad Togliatti aan de Volga.

De radicale kern van het kabinet van premier Gaidar was dit weekeinde in Togliatti bijeen om zich, samen met reformistische fabrieksdirecteuren, te beraden op de politieke crisis in het land. Volgens Gaidar en Sjochin moet er op korte termijn een referendum worden gehouden over de vraag of Rusland een presidentiële dan wel een parlementaire democratie moet worden.

De groep rondom Gaidar staat sinds vorige week onder druk. Woensdag besloot het parlement dat begin december het Congres van Volksafgevaardigden bijeen zal komen om over het lot van de regering-Jeltsin te beschikken. Binnen de Russische leiding gaan nu stemmen op om nog voor die tijd een grootscheepse kabinetswijziging te forceren. Vice-president Aleksandr Roetskoj, een bondgenoot van de gematigde oppositie in het parlement, heeft daarop vorige week een voorschot genomen door te verklaren dat er zes ministers uit het kabinet verwijderd zouden moeten worden. Volgens minister van economische zaken Andrej Nechajev, een van de radicale hervormers, zouden de vice-premiers Sjochin (verantwoordelijk voor de buitenlandse schuld), Anatoli Tsjoebais (privatisering), Michail Poltoranin (massamedia), minister van buitenlandse zaken Andrej Kozyrev, die voor buitenlandse handel Pjotr Aven en hij zelf op het lijstje van Roetskoj staan. Als reactie daarop verzamelde Poltoranin gisteren in een regeringsdatsja bij Moskou zijn geestverwanten om, zoals hij zei, “de radicale maatregelen” voor te bereiden die nodig zijn om de “revolutionaire hervormingen voort te zetten”.

In Moskou circuleerden zaterdag geruchten dat er plannen bestaan om ook Gaidar te vervangen. Secretaris Joeri Skokov van de machtige Veiligheidsraad, een vertrouweling van Jeltsin, zou de voornaamste kandidaat zijn voor het premierschap.

    • Hubert Smeets