Hardvochtige premier draaide snel weer bij

Premier Ruud Lubbers had wat goed te maken bij het CDA. Tijdens de algemene beschouwingen vorige week was hij zo hardvochtig omgegaan met Elco Brinkmans plan voor een sociale dienstplicht, dat men in het Haagse wereldje al de vraag stelde of Lubbers het bedje voor Brinkman toch niet al te gespreid wilde achterlaten.

De CDA-fractie was achteraf woedend. Wat dacht de premier wel? Dit betrof een plan van de gehele fractie; daar mocht hij best wel wat meer respect voor hebben.

Die signalen moeten ook de premier hebben bereikt. Die deed wat politici in dit soort situaties altijd doen. Ten eerste ontkende hij het idee afgewezen te hebben. Nee, hoor, zegt hij in het CDA-blad "CD/Actueel' waarin hij zich snel liet interviewen, ik ben het voor zeventig procent met Brinkman eens. Het was de pers die het omgekeerde suggereerde.

En ten tweede stak hij de gekwetste Brinkman een zware veer op de hoed: “Brinkman heeft wat de staatkundige vernieuwing betreft het initiatief van Van Mierlo overgenomen. Maar hij wil wel actie, niet blijven praten maar ook een keer doen. Door op dit gebied eigenhandig en zelfstandig vanuit het CDA een lijn uit te zetten heeft Brinkman zijn positie verder versterkt.”

Bravo Elco.

Omdat "CD/Actueel' pas in de loop van déze week uitkomt en het interview met de premier zo snel mogelijk de wereld in moest, verspreidde de CDA-voorlichting de tekst van het gesprek vorige week donderdagmiddag al. De wonde kan nu weer helen, de eenheid is hersteld. (RM)

    • Willebrord Nieuwenhuis
    • Rob Meines