Economische Controledienst onderzoekt zeggenschap VHS

ROTTERDAM, 26 OKT. De Economische Controledienst doet onderzoek naar de Britse grootaandeelhouder van vastgoedfonds VHS, Elan Securities. Aanleiding is onduidelijkheid over de zeggenschap van dit fonds.

Doordat Elan op 16 oktober jongstleden, met eenderde van de aandelen, tegenstemde, ging een reddingsplan van branche-genoot Uni-Invest voor vastgoedonderneming VHS niet door. Hierdoor stevent VHS vrijwel zeker af op een faillissement.

Directie en bewindvoerders van VHS maakten vanmiddag bekend dat zij het reddingsplan op 10 november op een nieuwe aandeelhoudersvergadering ongewijzigd in stemming zullen brengen.

De hoop is dat de Economische Controledienst voor die datum helderheid verschaft over Elan. De reden van het onderzoek is dat in het kader van de Wet Melding Zeggenschap zowel Elan Securities als een zekere J. Goozen stemrecht hebben geclaimd op een pakket aandelen VHS. Eén van de meldingen moet dus onjuist zijn.

Het omstreden pakket van Elan of Goozen was eerder in handen van R & R Group of Companies, waar R. Doorn, door de Zwitserse Justitie verdacht van aandelenzwendel, woordvoerder van is. Doorn heeft gezegd Elan “goed te kennen”.

Insiders menen dat Elan onderdeel uitmaakt van het conglomeraat van vennootschappen van Doorn. Doorn zou geprobeerd hebben via Elan het reddingsplan van VHS te torpederen, om hiermee ondershands geld los te krijgen.

Bewindvoerder van VHS, mr. A.L. Leuftink: “Het reddingsplan van Uni-Invest werd op de aandeelhoudersvergadering afgestemd omdat de good guys het wel geloofden en de bad guys op volle sterkte aanwezig waren.”

De bewindvoerder wil nu "good guys' mobiliseren om voor het plan te stemmen. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft inmiddels steun betuigd aan het het reddingsplan. De VEB heeft alle banken en beursleden gevraagd medewerking te verlenen bij het verkrijgen van volmachten van houders van aandelen VHS. Volgens de bewindvoerder hebben ABN Amro, ING en Rabo gezegd te zullen meewerken.

Op de komende buitengewone aandeelhoudersvergadering van 10 november wil de VEB met die volmachten het reddingsplan steunen. Dat plan houdt in dat de nominale waarde van de aandelen VHS afgestempeld wordt van 5 gulden tot 50 cent. Vervolgens zal branchegenoot Uni-Invest 28 miljoen nieuw uit te geven aandelen van VHS kopen. Daardoor krijgt Uni-Invest een belang van 90 procent in VHS en VHS 14 miljoen gulden. Met dat geld kan VHS volgens de directie en bewindvoerder overleven.