Dasa betaalt 880 miljoen gulden voor 51 pct Fokker

DEN HAAG/ROTTERDAM, 26 OKT. Het Duitse lucht- en ruimtevaartconcern Deutsche Aerospace (Dasa) zal voor het verkrijgen van een meerderheidsbelang (51 procent) in Fokker 880 miljoen gulden betalen. De prijs per Fokker-aandeel is in het overnamecontract bepaald op 37 gulden, zo melden goed ingelichte Haagse bronnen.

Dasa, de lucht- en ruimtevaartpoot van Daimler-Benz, neemt in twee fasen het belang van 31,8 procent in Fokker over van de Nederlandse staat. Die krijgt daarvoor 392 miljoen gulden. Fokker zal daarnaast 13,2 miljoen nieuwe aandelen onderbrengen bij Dasa en ontvangt daarvoor 488 miljoen gulden.

De overnameprijs van 37 gulden ligt aanzienlijk boven de beurskoers van Fokker. Vanochtend steeg die koers trouwens van 15,80 naar 18 gulden.

Rondom het middaguur was het definitieve akkoord over de verkoop van Fokker nog niet officieel ondertekend. Het ministerie van economische zaken ging er evenwel als vaststaand van uit dat dit in de loop van de dag alsnog zou gebeuren. Vanmiddag zou minister Andriessen de Tweede Kamer schriftelijk over het bereikte akkoord informeren. De Kamer had eind vorige week om zo'n brief gevraagd.

Het memorandum waarin de inhoudelijke overeenstemming tussen Fokker, Dasa en de Nederlandse overheid is vastgelegd moest dit weekeinde in een juridisch hanteerbaar contract worden gegoten en voor een eindoordeel aan de betrokken partijen worden voorgelegd.

Een punt waarover partijen het vanochtend nog eens moesten worden was de formulering van de garanties voor het F50-programma. Dasa is bereid te garanderen dat de produktie van dit turbopropvliegtuig alleen op commerciële gronden zal worden beëindigd en niet om andere - bij voorbeeld industriepolitieke - redenen. De afgelopen maanden hebben deze garanties in de onderhandelingen een belangrijke rol gespeeld. Andriessen wilde per se zwart op wit de toezegging van de Duitsers dat de F50, in welk project nog enkele honderden miljoenen aan overheidsgeld zit, niet wordt geofferd in het kader van Dasa's verdere samenwerkingsplannen met Franse en Italiaanse vliegtuigbouwers.

Ook over de herziening van de prijs voor de toelevering van rompen voor de F100 en de op stapel staande F70 moesten nog een aantal details worden geregeld. Dasa-dochter MBB berekent voor die toeleveringen nu volgens Fokker een veel te hoge prijs. Dat benvloedt de concurrentiepositie van de Fokker-vliegtuigen ongunstig, vooral bij de huidige lage dollarkoers.

De onderhandelingen tussen Fokker en Dasa begonnen in januari van dit jaar. In de loop van het voorjaar werd ook de overheid er als grootaandeelhouder bij betrokken. Eind juli bereikten de drie partijen overeenstemming over de hoofdlijnen.

Pag.11: Bonden opgelucht over akkoord met Dasa

De vakbonden zijn opgelucht dat er nu eindelijk een definitief akkoord is tussen Fokker, Deutsche Aerospace en de Nederlandse overheid over de samenwerking tussen Dasa en de Nederlandse vliegtuigbouwer. De bonden kenden vanochtend nog niet de details van de overeenkomst en wilden eerst daarover door Fokker worden geïnformeerd voordat ze hun eindoordeel geven.

“We willen eerst weten wat voor afspraken er nu precies zijn gemaakt”, zegt districtsbestuurder G. van den Heuvel van de Industrie- en Voedingsbond CNV. Van den Heuvel vindt het niet zo erg als Dasa een iets lagere prijs voor de Fokker-aandelen betaalt dan eerst werd verwacht. “Indien daar tegenover staat dat de Duitsers de prijs voor rompen voor de F100 en F70 gunstiger vaststellen dan tot nu het geval was heeft Fokker daar op den duur meer aan.”

De Nederlandse vakbonden hadden evenals Fokkers centrale ondernemingsraad onlangs bij minister Andriessen (economische zaken) aangedrongen de deal met Dasa niet te laten afspringen op garanties voor het Fokker 50-project. Zij vinden het, vooral in de moeilijke situatie waarin het Nederlandse bedrijf nu verkeert, belangrijker dat Fokkers toekomst als zelfscheppende vliegtuigindustrie, zij het als onderdeel van een Europees consortium, wordt veiliggesteld.

Bij de Duitse vakbeweging wordt het akkoord Dasa-Fokker met zeer gemengde gevoelens begroet. Alois Schwarz, die de IG Metall bij Dasa vertegenwoordigt en tevens vice-voorzitter is van Dasa's raad van toezicht, meent dat er meer moet worden gekeken naar de belangen van de Duitse werknemers. Aanvankelijk zou Dasa - samen met minderheidspartners Aerospatiale (Frankrijk) en Alenia (Italië) - eigen Regioliners voor 92 en 122 passagiers gaan bouwen in Oberpfaffenhofen even ten noorden van München. Door de overname van Fokker gaat dat niet door.