West Invest wil vermogen verdubbelen

UTRECHT, 24 OKT. Het onroerend-goedfonds West Invest Fortress (WIF) wil binnen enkele jaren zijn belegd vermogen verdubbelen van ruim 500 miljoen naar een miljard gulden. “Die omvang hebben wij nodig om ten volle te kunnen profiteren van onze beursnotering”, zegt directeur J.C.M. van Pelt.

WIF wil een betere spreiding van de risico's, over meer regio's in Nederland en meer soorten vastgoed. Volgens de directie is die doelstelling beter te realiseren met een grotere portefeuile. De uitbreiding moet worden gefinancierd met de uitgifte van aandelen, die op dit moment ver onder de intrinsieke waarde staan genoteerd. WIF poogde om die reden vorige week vergeefs bij de aandeelhouders een machtiging los te peuteren voor de inkoop van eigen aandelen.

Ondanks de forse rentelasten is WIF optimistisch over de toekomst. Vorige week constateerde deze krant bij WIF kastekorten, die ook door financieel directeur F.D. Wegman onlangs op papier zijn gezet. Volgens Wegman is het liquiditeitstekort inmiddels opgelost met een krediet van moedermaatschappij Gota Banken (ter waarde van 12 tot 14 miljoen gulden) en met de verkoop van 70 miljoen gulden aan onroerend goed.

De financiële situatie kan volgens Wegman de komende maanden alleen nog maar verbeteren: “Binnenkort herfinancieren wij ruim 40 miljoen aan leningen die nu nog uitstaan voor 10,9 procent tegen een rente die nu al 9 procent is, maar nog verder kan dalen - een verlaging van de rentelasten. In een van de drie grote kantoorpanden is de leegstand inmiddels opgelost. De huurstijging in de kantoren en bedrijfspanden staat weliswaar onder druk, maar dat wordt opgevangen door een verwachte huurstijging van 5,5 procent voor de woningen en 3,5 procent voor de winkels.”