Weekoverzicht

Binnen de Europese Gemeenschap was deze week koortsachtig diplomatiek overleg gaande om de besprekingen over liberalisering van de wereldhandel in het kader van de Gatt voor mislukking te behoeden. EG-voorzitter Groot-Brittannië en Duitsland oefenden grote druk uit op Frankrijk om niet langer dwars te liggen. Cruciaal voor afronding van het overleg tussen de EG en de VS zijn de landbouwsubsidies. De Franse regering, die vooral de belangen van haar (graan)boeren wil verdedigen, weigert verdere concessies. In Brussel bestond gisteren nog steeds hoop dat het overleg binnen enkele dagen kan worden afgerond.

Ook de voorgenomen mijnsluiting in Groot-Brittannië bleef deze week voor commotie zorgen. Onder druk van de algehele woede over het ontslag van tienduizenden mijnwerkers besloot premier Major 21 van de 31 mijnen die de regering wilde sluiten vooralsnog open te houden. De noodzaak tot sluiting ervan zal opnieuw worden bekeken. In het parlementaire debat over de sluitingsplannen behaalde de regering daardoor een nipte overwinning. Premier Major kondigde bovendien een nieuwe economische strategie aan: minder aandacht voor de strijd tegen inflatie en meer aandacht voor groei en werkgelegenheid.

In België hebben veterinaire inspecteurs gewaarschuwd dat de controle op het gebruik van kunstmatige hormonen in agrarische bedrijven tekortschiet. De inspecteurs voelen zich bovendien ernstig bedreigd bij de uitoefening van hun taak. Bij invallen in twintig bedrijven troffen zij de laatste twee maanden in achttien gevallen runderen aan die waren behandeld met kunstmatige hormonen. De Europese Commissie heeft inmiddels nieuwe voorstellen toegezegd voor betere controle op de naleving van het verbod op gebruik van groeihormonen.

De Europese ministers van financiën hebben een akkoord bereikt over harmonisering van de btw en de accijnzen binnen de EG. Vanaf 1 januari 1993 geldt voor alle lidstaten een minimum btw-tarief van 15 procent.

Ook de EG-ministers van milieu bereikten een akkoord: het principe van vrij verkeer van goederen binnen de EG, dat vanaf 1 januari 1993 geldt, zal niet gelden voor transport van gevaarlijk afval. De lidstaten krijgen vanaf september 1994 het recht om gevaarlijk afval uit andere lidstaten te weigeren. De handel in voor hergebruik geschikt afval tussen de lidstaten blijft wel toegestaan. Greenpeace is boos over het besluit aangezien de export van gevaarlijk afval naar ontwikkelingslanden en Oost-Europa niet wordt verboden.

Nadat de Bundesbank woensdag de beleningsrente verlaagde van 8,90 naar 8,75 procent, besloot De Nederlandsche Bank de officiële rentetarieven met een kwart procentpunt te verlagen. Het wisseldisconto daalde naar 7,75 procent en de voorschotrente naar 8,5 procent. Ook de Belgische centrale bank volgde de renteverlaging in Duitsland. De renteverlaging wordt gezien als een signaal dat de Bundesbank bereid is later dit jaar de officiële rentetarieven verder te laten dalen.

Rusland heeft de export van aardgas naar West-Europa drastisch verminderd als gevolg van produktieproblemen en een conflict met het buurland Oekraïne over de doorvoer. Rusland nam vorig jaar 24 procent van de Westeuropese gasvoorziening voor zijn rekening. Problemen met de gasvoorziening in West-Europa worden voorlopig niet verwacht.

Het Amerikaanse autoconcern Chrysler, de derde autoproducent in de VS, heeft in het derde kwartaal van dit jaar een winst behaald van 202 miljoen dollar. In dezelfde periode vorig jaar leed Chrysler 82 miljoen dollar verlies. Ook de Amerikaanse banken deden het goed in het derde kwartaal: Citicorp, de grootste bank in de VS, boekte een winst van 116 miljoen dollar. In het derde kwartaal van 1991 was dat nog een verlies van 885 miljoen dollar. Ook Chemical Banking Corporation en Bank One behaalden winst, respectievelijk 282 en 186,2 miljoen dollar.

Het Italiaanse parlement is, tot opluchting van premier Amato, akkoord gegaan met een belangrijk deel van de omstreden bezuinigingsvoorstellen van de regering. De regering krijgt nu meer macht om te bezuinigen op de gezondheidszorg, de pensioenen, het ambtenarenapparaat en de lokale overheden. De begroting voor 1993 voorziet in bezuinigingen van 119 miljard gulden.

    • Friederike de Raat