Verwarring over massale fraude na uitspraken Peper

ROTTERDAM, 24 OKT. De Rotterdamse politie gaat “een diepgaand onderzoek” instellen naar een geval van massale fraude met uitkeringen. Een woordvoerder van de gemeentepolitie kondigt dit aan na uitspraken van de Rotterdamse burgemeester, dr. A. Peper, in een vraaggesprek in het Amsterdamse dagblad Het Parool van gisteren. Noch bij de sociale dienst, noch bij Justitie in Rotterdam is van een grootscheepse fraudezaak iets bekend, aldus woordvoerders.

In Rotterdam komen volgens de burgemeester “busladingen vol mensen uitkeringen halen” om hiermee “terug te keren naar Turkije”. Onder aanhaling van de korpschef van de Rotterdamse politie, R. Hessing, meldt Peper: “De politie heeft ontdekt dat hier in Rotterdam 1.100 Turken stonden geregistreerd op één adres.” Via deze registratie zou op grote schaal worden gefraudeerd met uitkeringen.

In het vraaggesprek pleit Peper voor verdergaande koppeling van persoonsbestanden van uitkeringsinstanties, woningbouwverenigingen en vreemdelingenpolitie. Peper steunt bovendien een omstreden voorstel van het CDA om de administratie van sociale diensten en de Rijksdienst voor het Wegverkeer te koppelen om inzicht te krijgen op het autobezit van uitkeringsgerechtigden. “Ik hou van een behoorlijke administratie”, aldus Peper.

Bij de Rotterdamse sociale dienst wordt verbaasd gereageerd op de uitspraken van de burgemeester. “Wij hebben geen idee waarop burgemeester Peper zijn informatie baseert”, aldus een woordvoerder. “Laat me voorrekenen wat de praktische consequenties zijn van 1.100 Turken op één adres. We hebben hier 25 districtbureaus met twee- tot drieduizend klanten. Dat betekent dat bij één districtsbureau bijna de helft van de clientèle op één adres zou zijn ingeschreven. Dat zou ons toch wel zijn opgevallen.” In het afgelopen jaar hebben de 60 rechercheurs van de Rotterdamse sociale dienst 500 gevallen onderzocht van uitkeringsgerechtigden die zich buiten de gemeente zouden bevinden. Daarvan heeft slechts een klein deel geleid tot stopzetting van de uitkering.

In kringen rondom de burgemeester heerst enige verwarring over de uitspraken in Het Parool. Pepers woordvoerder bevestigt eerst dat de burgemeester in het vraaggesprek correct is geciteerd. Vervolgens tekent zij aan dat de bewering betrekking zou hebben op een recent geval van massale fraude die zich afspeelde in Den Haag, niet in Rotterdam. Het ging daarbij om 150 verdachten, niet om 1.100, en betrof fraude met kinderbijslag, niet met bijstandsuitkeringen. Na enig navragen in het "apparaat' meldt de woordvoerder zich met een nieuwe versie: “Ik heb van de politie vernomen dat de bewering van de korpschef zich in de voorbeeldsfeer bevindt. De informatie is dus voor rekening van de korpschef.”

Bij de politie lijkt sprake te zijn van enige paniek. De korpschef heeft “in vertrouwelijke sfeer” inderdaad over de 1.100 frauderende Turken gesproken, maar dat zou inderdaad maar “een voorbeeld” zijn, aldus een woordvoerder. Even later blijkt dat het verhaal mogelijk wel op waarheid is gebaseerd: “We weten op het moment niet uit welke bron ons dit ter ore is gekomen. Maar we gaan een diepgaand onderzoek instellen naar deze zaak.” De sociale dienst waagt te betwijfelen of "de zaak' sowieso wel bestaat: “We hebben zeer uitgebreid navraag gedaan, maar het is ons geheel onbekend.”

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheden, zegt een politiewoordvoerder: “Wanneer ik hoor welke tegenstrijdige verhalen circuleren, is dat toch een argument voor koppeling van bestanden van verschillende diensten.”

Burgemeester Peper en korpschef Hessing waren niet bereikbaar voor commentaar.