Van illegalen mag klein aantal blijven

AMSTERDAM, 24 OKT. Van de illegaal in Nederland verblijvende buitenlanders die zich hebben gemeld als slachtoffer van de vliegramp in de Bijlmermeer komt het grootste deel niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Slechts 52 van de 282 personen die zich vorig weekeinde hadden aangemeld, worden op een lijst geplaatst die de gemeente Amsterdam zal doorsturen naar staatssecretaris Kosto (justitie).

De Amsterdamse wethouder A. Wildekamp acht daarnaast de kans “erg klein” dat de 1.660 illegalen die zich nog de afgelopen dagen hebben gemeld, voor legalisering in aanmerking komen.

Dat werd gistermiddag bekendgemaakt op het Amsterdamse stadhuis. Volgens Wildekamp is bij enkele personen nog onduidelijk in hoeverre zij alsnog op de "Kosto-lijst' worden geplaatst. Van hen is nog niet met zekerheid vastgesteld dat zij in een van de getroffen flats woonden.

De tweehonderd personen die niet in aanmerking komen voor de speciale procedure voor een verblijfsvergunning, zijn hiervan nog niet op de hoogte gebracht. Volgens het bevolkingsregister gaan vandaag aangetekende brieven op de bus. Alle illegale aanvragers hebben hiertoe een correspondentie-adres opgegeven.

Volgens een politiewoordvoerder worden alle gegevens van hen die zich hebben aangemeld vernietigd. Ook van illegalen die zich na zaterdag hebben aangemeld wordt elk bewijs dat tot opsporing kan leiden uitgewist. “Zij krijgen de kans zich opnieuw in de illegaliteit te begeven”, aldus de woordvoerder.

Het aantal gedentificeerde slachtoffers van de vliegramp in de Bijlmer is tot nu toe vastgesteld op 39.

Pag 3: Identificatie van 43 doden

Vijf personen staan geregistreerd als vermist, maar van hen staat niet vast dat zij zich tijdens de ramp in het gebied bevonden. Op de lijst van vermiste personen die zich ten tijde van de ramp hoogstwaarschijnlijk in de weggeslagen panden of in de directe omgeving daarvan bevonden, staan de namen van vier personen.

Volgens commissaris B. Welten zal verder onderzoek hoogstwaarschijnlijk leiden tot 43 gedentificeerde slachtoffers. Na de berging waren 51 "dossiers' aangelegd, dat wil zeggen dat de stoffelijke resten van 51 mensen waren geborgen.

Wethouder Wildekamp zei gisteren dat de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) in de eerste week na de ramp aan 186 personen 376 gulden heeft uitgekeerd om te voorzien in de eerste kosten van levensonderhoud. Van deze groep willen 123 personen in aanmerking komen voor vervangende woonruimte.

De GSD heeft aan 66 huishoudens in totaal 562.000 gulden uitgekeerd voor de inrichting van een nieuw toegewezen woning. Aan 50 huishoudens is een bedrag van 240.000 gulden uitgekeerd voor de inrichting van een noodwoning.