Van der Neut heeft kritiek op eigen spel

In Zwitserland aan het Meer van Lugano ligt de Italiaanse enclave Campione d'Italia. Jaarlijks wordt er het Top 16 invitatietoernooi gehouden. Begin oktober werd het evenement van dit jaar gespeeld. Naast de open categorie was er nu voor het eerst een apart vrouwentoernooi. In beide categorieën deden acht Europese en acht Italiaanse topparen mee.

Het open toernooi werd een prooi voor de Franse Olympische kampioenen Lévy-Mouiel en bij de dames wonnen de Italiaanse internationals Gianardi-Olivieri. Nederland werd bij de vrouwen vertegenwoordigd door Van der Pas-Schippers (vierde) en bij de mannen door Van der Neut-Westra (gedeeld tweede met de Oostenrijkers Berger-Fucik).

In een confrontatie met een paar Duitse kampioenen zag Jaap van der Neut zich voor een probleem gesteld:

Noord gever, NZ kwetsbaar

West NoordOost Zuid

Von Arnim Westra Nippgenv.d. Neut 1ß6 pas 1ß7

pas 2ß4 pas 3ß7 (1)

pas 4ß4 (2)pas 4ß5 (2)

pas 4SA (3) pas 5ß6 (4)

pas 6ß7 pas pas

pas

(1) forcing; (2) controle; (3) Roman Key Card Blackwood (4) twee sleutelkaarten (troefheer telt ook mee) .

Na een opvallend lange denkpauze kwam Von Arnim uit met ß42 en Van der Neut mocht aan het werk:

Noord

Westra

ß7 V3

ß6 AHVB10

ß5 106

ß4 AB65

Zuid

v.d. Neut

ß7 AHB10754

ß6 -

ß5 H84

ß4 V87

De start is vervelend, want de entree naar dummy's hartens wordt meteen onder vuur genomen. Het ligt voor de hand om ß4A te leggen, troefaas te slaan, een schoppen naar de vrouw te spelen en dan op drie hartenhonneurs de ruitens uit de hand weg te gooien. Daarna hoeft hoogstens ß4H nog te worden afgestaan. Deze speelwijze lijkt het veiligst. Als de troeven twee-twee vallen of de hartens niet al te vlug worden afgetroefd, wordt zelfs een overslag gehaald. Dat laatste is overigens niet erg belangrijk vanwege de butler- (viertallen) telling. Zou u het inderdaad zo spelen? Alvorens we verder op avontuur gaan met Van der Neut, krijgt u een hand waarop Elly Schippers zich onderscheidde.

Oost gever,Noord

Allen kw. v.d. Pas

ß7 96

ß6 HB65

ß5 AB1093

ß4 A9

West Oost

ß7 HVB102 ß7 743

ß6 A973 ß6 42

ß5 V ß5 852

ß4 V42ß4 108765

Zuid

Schippers

ß7 A65

ß6 V108

ß5 H764

ß4 HB3

Nadat Elly Schippers als Zuid met 1ß5 had geopend, liet West een informatiedoublet los om daarna nog een keer schoppen te bieden. Uiteindelijk kwamen NZ in 3SA te spelen door Zuid, waartegen West met ß7H uitkwam. Schippers telde acht slagen ervan uitgaande dat zij alle ruitens ging maken. Zij had door het bieden van West belangrijke informatie: West moest zo'n beetje alle uitstaande plaatjes hebben met vermoedelijk een vijfkaart schoppen. Dientengevolge zag ze ervan af om twee keer ß7A te duiken en dan de hartens te ontwikkelen of om de snit op ß4V te nemen.

Ze speelde eerst maar eens al haar ruitens af en wat ze verwachtte geschiedde. De Westspeelster kwam in dwang op de vijfde ruiten. Zij moest of een schoppenwinnaar loslaten, waarna Schippers veilig een harten kon ontwikkelen of West moest ß4V tweede zetten. Dat laatste gebeurde, waarna Elly Schippers via het slaan van de aas en de heer in die kleur ß4B als negende slag binnenkreeg. Prima gespeeld natuurlijk.

De informatie die Schippers had moest Van der Neut, die als Zuid eveneens in 3SA zat, missen. Bij hem liet West het informatiedoublet achterwege en volgde meteen met 1ß7, waarna de Zuidspeler zijn geld wel op de klaverensnit zette: twee down. Dat viel Van der Neut moeilijk kwalijk te nemen. Na afloop van het eerste spel daarentegen plaatste hij zelf nogal wat vraagtekens bij zijn beslissing om in slag één inderdaad ß4A te leggen:

Noord

ß7 V3

ß6 AHVB10

ß5 106

ß4 AB65

West Oost

ß7 -ß7 9862

ß6 876432 ß6 95

ß5 B753ß5 AV92

ß4 H42ß4 1093

Zuid

ß7 AHB10754

ß6 -

ß5 H84

ß4 V87

Zoals u ziet kan het contract na het pakken van ß4A en twee keer troef - eindigend in dummy - niet meer gemaakt worden omdat rechts de derde hartenronde al kan aftroeven. In het post mortem erkende Van der Neut onvoldoende aandacht te hebben geschonken aan het lange denken van West bij de uitkomst. Blijkbaar had West iets bijzonders bedacht en dat zou heel wel de start van onder ß4H geweest kunnen zijn. Voldoende aanwijzing dus om op die kaart te snijden.

    • Jan van Cleeff