Taalmanipulatie

Wanneer iemand hardnekkig onderwijzers leraren noemt of nazi's fascisten, dan is er sprake van taalmanipulatie, omdat het taalgebruik die paren - terecht - onderscheidt, en omdat er nu bij de woorden leraren en fascisten dubbelzinnigheid ontstaan is, die discussies kan vertroebelen.

Een soortgelijke manipulatie hebben we de laatste weken opgemerkt in het tv-nieuws waar de redactie "racisme' gebruikt als kop bij verslagen van gewelddadig optreden van (vooral) Oostduitsers tegen plaatsen waar pas toegelaten vreemdelingen verblijven. Staatssecretaris Kosto heeft daar onlangs terecht op gewezen, maar W.A. Shadid (NRC Handelsblad, 20 oktober) wil de "meest enge' betekenis van racisme uitgebreid zien tot "culturele en etnische'.

Maar juist bij dit begrip is dat ongewenst: door een dubbel collectief schuldcomplex (slavernij, kolonialisme) is het immers zwaar emotioneel geladen. Ik zwijg nog over de holocaust. Geweld noch gescheld noch manipulatie brengen ons bij een oplossing; alleen een emotieloze discussie - en daarin horen ook termen als vreemdelingenhaat (xenofobie, of door Shadid gebruikt Nederlanderhaat niet thuis.

    • P.C. Paardekooper