Positie van korpschef Almere ter discussie

ROTTERDAM, 24 OKT. Het hoofd van de politie van Almere, E. Th. Wilde, is door burgemeester C.H. de Cloe ter verantwoording geroepen over zijn functioneren als korpschef.

De Cloe heeft dat bevestigd na een brief van de Christelijke Politiebond, waarin wordt aangedrongen wordt op ontslag van de korpschef. Het politiekorps van Almere kampt al anderhalf jaar met interne problemen.

De bond maakt ook gewag van "afluisterpraktijken' binnen het korps. Wilde zou opdracht gegeven hebben tot het afluisteren van politieagenten, met name van vakbondsleden. Burgemeester De Cloe heeft deze zaak in onderzoek gegeven bij de officier van justitie. “Pas als dit onderzoek is afgerond kunnen hierover mededelingen worden gedaan. De afluisterzaak staat echter los van het functioneren als korpschef”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Al anderhalf jaar heerst binnen het korps onvrede over de hiërarchische structuur en de verhouding tussen korpsleiding en middenkader. Vorig jaar november zegde de dienstcommissie van de politie het vertrouwen op in Wilde. Volgens de gemeentewoordvoerder hangen de problemen samen met de snelle groei van Almere. Een onderzoek onder de naam "Palm-92' leidde begin dit jaar tot een rapport waarin voorstellen voor reorganisatie worden gedaan. Het rapport sprak zich niet uit over de positie van Wilde. Volgens de politiebonden is de situatie in het korps er sindsdien alleen maar op achteruit gegaan.

Bestuurder H. Kuipers van de Christelijke Politiebond zei gisteren “uit informele bron” vernomen te hebben dat Wilde binnenkort zal worden ontslagen. De korpschef was niet bereikbaar voor commentaar.