Militaire leiders in Sarajevo voor het eerst om de tafel

BELGRADO, 24 OKT. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Bosnië-Herzegovina hebben militairen van de drie strijdende partijen gisteren in Sarajevo met elkaar om één tafel gezeten.

De bijeenkomst van vijf uur vond plaats in een kazerne van de vredesmacht van de Verenigde Naties in Sarajevo, onder voorzitterschap van de Franse generaal Philippe Morillon. Gesproken werd onder andere over de details van een mogelijke demilitarisering van de Bosnische hoofdstad en een staakt-het-vuren, waarover tussen de politici van de oorlogspartijen (Serviërs, Kroaten en moslims) echter nog overeenstemming moet worden bereikt.

De gevechten tussen moslims en Kroaten in de Bosnische stad gingen inmiddels verder, en breidden - volgens Radio Sarajevo - zich gisteren uit tot het stadje Prozor. Volgens TV-Belgrado zetten de Kroaten hun beschietingen van de Servisch-Bosnische stad Trebinje voort, vanuit het vorige week door het Joegoslavische leger ontruimde, Kroatische kustplaatsje Cavtat.

Vertegenwoordigers van het Internationale Rode Kruis maakten in Belgrado bekend, dat een omvangrijk programma voor vrijlating van de wederzijdse gevangenen in Bosnië-Herzegovina, in totaal ongeveer 7.000 mensen, voorlopig is gestaakt. De reden is, dat een eerdere groep van meer dan 1.700 eerder uit Servische gevangenschap vrijgelaten moslims nog steeds grotendeels in Kroatië verblijft, omdat te weinig derde landen zich bereid hebben verklaard Bosnische vluchtelingen op te nemen. Kroatië zelf zegt geen vluchtelingen meer op te kunnen nemen en vreest een wijziging in de demografische samenstelling van de eigen republiek.

Overigens trok de politieke leider van de Serviërs in Bosnië, Radovan Karadzic, gisteren zijn medewerking aan het uitwisselingsprogramma van het Rode Kruis in, omdat Kroaten en moslims te weinig Servische gevangenen zouden vrijlaten.

De voorzitter van de SPS, de regerende partij in Servië, Borisav Jovic, dreigde gisteren op de eerste dag van het congres van zijn partij, dat de SPS aan de door de Joegoslavische premier Milan Panic getroffen vredesregelingen in de door de SPS gecontroleerde parlementen van Joegoslavië en Servië ratificatie zal onthouden. Met name zou dit gelden voor Panic' bereidheid, te erkennen dat de door de Serviërs gecontroleerde gebieden in Kroatië tot deze republiek behoren. De "president' van de Serviërs in Kroatië, Goran Hadzic, sloot op een persconferentie in Belgrado uit dat zijn "Republiek van de Servische Krajina' ooit nog deel zou kunnen uitmaken van Kroatië. Hij wil dat zijn gebieden deel gaan uitmaken van Joegoslavië (de huidige federatie van Servië en Montenegro).

    • Raymond van den Boogaard