Late zwangerschap

Een economisch onderzoek bekijkt niet alleen de kosten, maar ook de baten van een verschijnsel.

Een meerderheid van vrouwen stopt nog steeds (gedeeltelijk) met werken na het krijgen van kinderen. Dit betekent een groot verlies van goed opgeleide en ervaren mensen op de arbeidsmarkt. Uitstel van zwangerschap en de toegenomen keuze voor een kinderloos bestaan betekent dat het bedrijfsleven langer beschikt over een enorm arbeidspotentieel. Een berekening van deze baten mis ik bij prof.dr. J.J. Siegers' (NRC Handelsblad, 14 oktober).

Een kosten-baten analyse daargelaten, betreur ik de toenemende tendens om de kosten van besluiten van burgers in privé-kwesties de basis te laten vormen van een overheidsbeleid. Vooral het pleidooi van Siegers voor een overheidscampagne om vroegere zwangerschappen te stimuleren heeft een Orwelliaanse klank. Een benadering van maatschappelijke ontwikkelingen puur als kosten-veroorzakers getuigt van een extreme mate van Nederlandse kruideniersmentaliteit.

    • A. Riddering