Kabinet houdt vast aan identiteitskaart Rijk

DEN HAAG, 24 OKT. Het kabinet houdt vast aan de ontwikkeling van een eigen rijksidentiteitskaart. Minister-president Lubbers heeft dit gisteren bevestigd na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Daarmee stevent het kabinet af op een botsing met de Tweede Kamer. Die wil dat het kabinet de voorbereiding van de kaart staakt, zo werd afgelopen woensdag duidelijk. De Kamer prefereert de identiteitskaart die op dit moment door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt voorbereid. De kaart van de VNG is binnenkort klaar.

Volgens Lubbers kan de identiteitskaart van de VNG echter in het buitenland niet dezelfde status krijgen als het reisdokument dat Binnenlandse Zaken op dit moment voorbereidt. Hij zei ervan uit te gaan dat de zaak met de VNG kan worden geschikt. Ook sloot hij niet uit dat het bedrijf dat de VNG-kaart uitvoert dezelfde is die het reisdokument van Binnenlandse Zaken gaat produceren. “In dat geval verdampt het probleem”, aldus Lubbers.

Het kabinet is in de problemen gekomen doordat minister Dales en staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) tot aanbesteding van hun project zijn overgegaan in het EG-publikatieblad. Terugtrekking zou volgens de landsadvocaat grote schadeclaims van mogelijke producenten kunnen uitlokken. Lubbers zei dat de aanbesteding een kabinetsbesluit is geweest en niet een individueel initiatief van een of twee van de bewindslieden op Binnenlandse Zaken.

De VVD zal in een plenair debat proberen een meerderheid te verwerven voor een motie waarin de regering wordt opgeroepen van de eigen kaart af te zien. CDA en PvdA ondersteunen die motie alleen als dit geen grote financiële problemen met zich meebrengt.