Kabinet: geen gebieden met mestverbod

DEN HAAG, 24 OKT. Het kabinet ziet af van de aanwijzing van gebieden waar geen mest mag worden uitgereden. In plaats hiervan wordt de norm voor het gebruik van mest op mais- en grasland een jaar eerder verscherpt. Dit heeft het kabinet gisteren besloten.

Met ingang van 1 januari 1994 mogen boeren op grasland in plaats van 200 kilo niet meer dan 175 kilo fosfaat per hectare uitrijden; op maisland wordt de limiet 125 kilo.

De beslissing het gebruik van fosfaat te beperken heeft te maken met de verslechterde situatie. Onderzoek van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer 400.000 hectare landbouwgrond verzadigd is met fosfaten, waarvan een vijfde deel in sterke mate en 6 procent in zeer sterke mate.

Het kabinet dacht aanvankelijk aan de aanwijzing van 60.000 tot 80.000 hectare aan landbouwgrond die met voorrang beschermd moesten worden tegen de uitspoeling door fosfaten. De grote omvang van het probleem plus juridische obstakels, waarvoor de Raad van State waarschuwde, bracht het kabinet van dit voornemen af.