J. W. Bezemer: Het einde van de Sovjet-Unie 68 ...

J. W. Bezemer: Het einde van de Sovjet-Unie 68 blz., G. A. van Oorschot, ƒ 19,90

Peter Hintzen: Spaans-Amerika. Onbekend, onbemind, onbegrepen. Vijf eeuwen in vogelvlucht 146 blz., J. H. Kok, ƒ 21,50

Petra Groen en Ely Touwen- Bouwsma (red.): Nederlands-Indië 1942. Illusie en ontgoocheling 160 blz., geïll., Sdu uitgeverij, ƒ 34,90

Hans Achterhuis, Paul van Dijk, Pieter Tijmes: De maat van de techniek 272 blz., Ambo, ƒ 24,90

Inez Polak, Thomas Simon en Ina Friedman (red.): Israel in vredesnaam. De politiek van de geharnaste democratie 190 blz., J. H. Gottmer / H. J. W. Becht, ƒ 39,50

S. W. Couwenberg: In opdracht van de tijd. Terugblik op 40 jaar intellectueel en maatschappelijk engagement 142 blz., Kok Agora, ƒ 25,-

Leo Apostel: Vrijmetselarij. Een wijsgerige benadering 284 blz., Hadewijch, ƒ 45,-

J. W. Bezemer: Het einde van de Sovjet-Unie

68 blz., G. A. van Oorschot, ƒ 19,90

Kort overzicht van de razendsnelle ontmanteling van de Sovjet-Unie, vanaf het aantreden van Gorbatsjov op 11 maart 1985 tot de onduidelijke start van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten op 30 december 1991. Het boekje is in wezen het afsluitend hoofdstuk van Bezemers Een geschiedenis van Rusland, van Rurik tot Brezjnev uit 1988.

Peter Hintzen: Spaans-Amerika. Onbekend, onbemind, onbegrepen. Vijf eeuwen in vogelvlucht

146 blz., J. H. Kok, ƒ 21,50

Een persoonlijke visie op de gevolgen van de "ontdekking' van Amerika door de Europeanen. Volgens Hintzen, lang woonachtig in Columbia, heeft de Oude Wereld wat betreft het democratie-besef veel te danken aan Latijns-Amerika.

Petra Groen en Ely Touwen- Bouwsma (red.): Nederlands-Indië 1942. Illusie en ontgoocheling

160 blz., geïll., Sdu uitgeverij, ƒ 34,90

Conferentiebundel over de rol van ""de mentale factor' bij de ontluisterend snelle verovering van Nederlands-Indië door de Japanners. Een poging tot militaire geschiedschrijving vanuit het perspectief van het moreel van troepen en burgers.

Hans Achterhuis, Paul van Dijk, Pieter Tijmes: De maat van de techniek

272 blz., Ambo, ƒ 24,90

Het 1000ste boek van uitgeverij Ambo is een bundel met overpeinzingen over de visies van zes filosofen (Lewis Mumford, Jacques Ellul, Martin Heidegger, Arnold Gehlen, Günther Anders en Hans Jonas) inzake de relatie tussen maatschappij en techniek. Zijn wij allen slechts radartjes in een door technologie geregeerde megamachine, zo vragen de auteurs zich bekommerd af.

Inez Polak, Thomas Simon en Ina Friedman (red.): Israel in vredesnaam. De politiek van de geharnaste democratie

190 blz., J. H. Gottmer / H. J. W. Becht, ƒ 39,50

Bundel met opstellen van Nederlandse, Israelische en Palestijnse journalisten, politici en schrijvers (waaronder David Grossmann, Amos Oz, Ehud Ya'ari en Adnan Damari) over de complexe politieke positie van Israel in het Midden-Oosten na de Golfoorlog en het aantreden van de regering Rabin.

S. W. Couwenberg: In opdracht van de tijd. Terugblik op 40 jaar intellectueel en maatschappelijk engagement

142 blz., Kok Agora, ƒ 25,-

Ter gelegenheid van zijn emeritaat blikt de Rotterdamse hoogleraar staats- en bestuursrecht terug op zijn standpunten inzake verzuiling, Zuid-Afrika, het Oost-West conflict, en het nationalisme, alsmede op zijn eigen ""integraal, polair-dialectisch werkelijkheidsbesef'.

Leo Apostel: Vrijmetselarij. Een wijsgerige benadering

284 blz., Hadewijch, ƒ 45,-

Met filosofische terzijdes gelardeerde schets van het ontstaan en de ontwikkeling van de orde der vrijmetselaars. De auteur, emeritus hoogleraar wijsbegeerte en zelf vrijmetselaar, probeert hervormingsvoorstellen te formuleren om de loge weer tot ""een bron van inspiratie' te maken, zoals ze dat vroeger was voor Goethe, Lessing en Proudhon.