Isolement

De meeste conclusies van J.L. Heldring in "Dezer dagen' (NRC Handelsblad, 6 oktober) zijn onbetwistbaar: de Nederlandse economische belangen zijn zo sterk met die van de Bondsrepubliek verbonden dat ons land zijn monetair beleid steeds aan dat van zijn oostelijke nabuur moet aanpassen.

Mocht het komen tot een onderverdeling van de EG in twee groepen: voortrekkers en achterblijvers, dan behoort Nederland automatisch met de Bondsrepubliek tot de voortrekkers - een groep waaraan Frankrijk zich zal vastklampen - en het Verenigd Koninkrijk tot de achterblijvers. En ten slotte heeft de Britse invloed in Europa aanzienlijk aan kracht ingeboet na de recente pond sterling crisis, die op pijnlijke wijze de zwakte van de Britse economie blootlegde.

Vloeit uit die conclusie noodzakelijkerwijs voort dat Nederland, zoals Heldring insinueert, het Verenigd Koninkrijk als bondgenoot nu wel kan afschrijven en dat de minister van buitenlandse zaken zich voortaan beter kan wenden tot zijn ambtgenoten van de Beneluxlanden en die van de kleinere staten die belangstelling voor het EG-lidmaatschap hebben getoond dan goede maatjes te blijven met Douglas Hurd?

Wij moeten ons realiseren hoe wij staan tegenover de dreigende ontwikkelingen in de EG. Of wij ons bij voorbaat neerleggen bij een Frans/Duits overwicht in dat gezelschap. Dat zou dan betekenen dat wij ook de Franse conceptie van de EG, een protectionistisch Europa, moeten aanvaarden en moeten toegeven aan de Franse neiging tot het terugdringen van de Amerikaanse invloed en belangen. Want de Bondsrepubliek is te zeer politiek aan Frankrijk gebonden om een effectief remmende invloed te kunnen uitoefenen.

Minister van den Broek verklaarde onlangs in een lezing over de Nederlandse buitenlandse politiek zich geen keuze tussen de Europese- en Atlantische gemeenschappen te laten opdringen. Maar als hij niet oppast wordt die keuze voor hem gemaakt, niet door het verdrag van Maastricht, maar door de feitelijke machtsverschuivingen in de Europese Gemeenschap als gevolg van een Brits isolement, teweeggebracht door de officiële aanvaarding van een tweedeling van de Europese Gemeenschap in "voortrekkers' en "achterblijvers'. En op het al of niet ontstaan van dat isolement kan Nederland een niet geringe invloed uitoefenen.

    • R.P.H. Ritter