Grafiek: Is wonen in Zwitserland het ...

Grafiek: Is wonen in Zwitserland het gevaarlijkst, of zijn Zwitsers het meest afkerig van risico? Volgens cijfers van de Swiss Re geven Zwitsers in ieder geval het meeste uit aan verzekeringen.

In 1990 betaalde een Zwitser gemiddeld bijna 4.900 gulden aan verzekeringspremies. Nederland staat op een zesde plaats in de wereld met bijna 2.700 gulden aan betaalde premies. Van dit bedrag gaat ongeveer 1.300 gulden naar schadeverzekeringen en bijna 1.400 gulden naar levensverzekeringen. Japanners zijn een spaarzaam volk, zo blijkt uit de cijfers. Hoewel ze het minste uitgeven om zich in te dekken tegen ongelukken, geven zij het meeste geld uit aan levensverzekeringen: per jaar ongeveer 2.750 gulden. In België geeft men juist weer relatief weinig uit aan levensverzekeringen, net iets meer dan 400 gulden. De mate waarin men zich verzekert tegen onheil, hangt onder meer af van de wettelijke regelingen in een land. Van groot belang is het stelsel van sociale zekerheid in een land en de manier waarop ziekenkosten worden verzekerd. Hoe beter de sociale voorzieningen en collectieve ziekekostenverzekeringen, hoe geringer de noodzaak tot persoonlijk bijverzekeren. Opmerkelijk is de laatste jaren de stijging van het aantal levensverzekeringen. Dat heeft te maken met de toenemende vergrijzing van de bevolking. (Onderzoek: Niek den Tex)