Enquête

Zowel de Volkskrant als NRC Handelsblad heeft gemeld dat de parlementaire enquêtecommissie "haar activiteiten beperkt tot de periode 1980-1990'. Dit naar aanleiding van de beschuldiging in FNV Magazine aan het kabinet, dat dit sinds 1990 de premies AAW op een oneigenlijke wijze hoog houdt. Het citaat is afkomstig uit het artikel "Laat protest AAF tegen regering' van commentator José Toirkens op 21 oktober. Maar, de feiten in haar stuk kloppen niet.

In de uitwerking van de onderzoeksopdracht van de cie. Buurmeijer staat de volgende periode genoemd: “Te nemen vanaf 1-1-'83 tot heden met uitzondering van nog bij de Staten-Generaal in behandeling zijnde wetswijzigingen”. Navraag bij de staf van de onderzoekscommissie, in de persoon van W.J. Lameris, leerde dat de commissie in de tussentijd deze periode niet heeft gewijzigd. De commissie Buurmeijer kan dus wel degelijk besluiten de 6,1 miljard aan achtergehouden afdrachten aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds in haar onderzoek te betrekken. Het zou mij zelfs bevreemden wanneer zij dit niet deed. Hebben wij hier niet te maken met een premiedruk die een volle procent hoger is dan strikt noodzakelijk en staan deze grepen in de kas dan niet op gespannen voet met het kabinetsbeleid om het verschil tussen de bruto en de netto lonen te verkleinen door de premie- en belastingdruk omlaag te brengen?

    • Fnv Magazine
    • Jan Bom