EG: handelsakkoord kan nog

BRUSSEL/DEN HAAG, 24 OKT. Als de Europese commissaris voor de landbouw, de Ier McSharry, en de Amerikaanse minister Madigan dit weekeinde geen compromis bereiken over de geschillen op landbouwgebied, is er geen uitzicht meer op een spoedig akkoord over liberalisering van de wereldhandel in het kader van de GATT (Algemene overeenkomst over tarieven en handel).

Dit zeggen medewerkers van de Europese Commissie in Brussel. “Ons doel is een oplossing te vinden. We denken daarbij niet in weken, maar in dagen”, aldus een woordvoerder van McSharry. Bij de GATT-besprekingen gaat het om liberalisering van de wereldhandel in goederen en diensten met een totale waarde van zo'n 4.000 miljard dollar.

Staatssecretaris mevrouw Y.van Rooy (economische zaken) zegt in een vraaggesprek met NRC Handelsblad nog steeds te hopen dat Frankrijk een compromis over vermindering van landbouwsubsidies zal accepteren, ondanks de uitspraken van minister Dumas (buitenlandse zaken) dat er de komende maanden geen sprake meer kan zijn van onderhandelingen. Van Rooy is optimistisch: “De politiek toont soms meer flexibiliteit dan uit de uitspraken blijkt”. De partijen zijn veel dichter bij elkaar gekomen dan eind vorig jaar, toen tijdens het Nederlandse EG-voorzitterschap een GATT-akkoord ophanden leek, meent de staatssecretaris: “De bal ligt voor het doel”. Landbouwcommissaris McSharry liet gisteren na een gesprek met de Amerikaanse minister Madigan weten dat beide partijen nog steeds snel een akkoord willen bereiken, ook over het meningsverschil betreffende oliezaden.