CDA vraagt naar regeling leraren uit Suriname

DEN HAAG, 24 OKT. Het CDA-Kamerlid Krajenbrink wil dat de ministers Hirsch Ballin (justitie) en Ritzen (onderwijs) paal en perk stellen aan de grote belangstelling die leerkrachten in Suriname aan de dag leggen voor een verblijfsvergunningen-regeling die is bedoeld voor in Nederland wonende Surinamers.

In schriftelijke vragen aan de bewindslieden spreekt Krajenbrink het vermoeden uit dat sprake kan zijn van oneigenlijk gebruik dan wel misbruik van die regeling. Leerkrachten in Suriname blijken een toenemende interesse te hebben in een baan aan een Nederlandse school. In Rotterdam, Amsterdam en Den Haag zouden zich de afgelopen maanden Surinaamse onderwijzers hebben aangemeld die hun land hebben verlaten om gebruik te maken van de speciale regeling. De regeling is in november van kracht geworden voor deze steden, die kampen met een groot tekort aan leerkrachten.