Bijlmer

Dat er ontzettend veel leed over de Bijlmer is gekomen staat buiten kijf. Veel lof is terecht toegezwaaid aan de enorme "hulp-machine', die onmiddellijk uit alle kringen en instanties op volle toeren is gaan draaien. Dat er desondanks reden tot kritiek zal zijn, is bij zo'n gigantische operatie overmijdelijk. Correcte kritiek mag, nee moet dan geuit worden, al is het alleen maar om daar lering uit te trekken.

Maar laten onze allochtonen zich toch alsjeblieft niet laten verleiden kritiek te uiten gebaseerd op kleurverschillen. Directeur Bakboord van het Surinaams Cultureel Centrum Kwakoe vindt: ""Wat mensen nodig hebben is troost vanuit hun eigen culturele achtergrond. Het is duidelijk een "wit' rampenplan.'' (Zaterdags Bijvoegsel, 10 oktober).

Bakboord moet zich wel realiseren dat de Bijlmer in een "wit' land ligt. Er wàs een rampenplan (dat wit noch gekleurd was) en dat plan werd perfect uitgevoerd. Het is logisch dat de autoriteiten dit in hun uitlatingen niet onder stoelen of banken staken. Wat zou gebeurd zijn als zich een dergelijke ramp had voorgedaan in een van de thuislanden van onze allochtonen? Zou er dan een rampenplan geweest zijn en hoe zou dat dan zijn uitgevoerd? Het zou Bakboord dan ook hebben gesierd als hij ook een woord van waardering had geuit over de enorme inspanningen van onder meer brandweer, politie, Leger des Heils en de vele vrijwilligers.

    • J.F. Zwager