Bijlmer (2)

Dat NRC Handelsblad geen kans ziet of bereid is zijn lezers van adequate informatie op het gebied van kerk en godsdienst te voorzien, is te betreuren. Dat NRC Handelsblad niet zelden blijk geeft anti-kerkelijk en anti-godsdienstig te denken, is erger. Maar dat NRC Handelsblad in zijn Zaterdags Bijvoegsel van 10 oktober jl. een niet onverdienstelijke weergave van de sfeer in de Bijlmermeer als kop meegeeft (paginabreed, in dikke zwarte letters): "God houdt niet van de Bijlmer', doet de deur dicht.

Het getuigt niet alleen van een goeddeels achterhaald Godsbegrip, maar ook van een verontrustend pover inlevingsvermogen. Als die Surinaamse vrouw in haar verslagenheid uitroept: "God houdt niet van Suriname'', doet dat aan de klacht van Job of aan de Psalmen denken ("God heeft ons verstoten' Ps. 60). Maar dit wettigt nog geen kop als de onderhavige, die eerder een journalistieke "eye-catcher' is, afkomstig van een aan de zijlijn staande redacteur.

    • W. Dijckmeester