Varkensliedje (9)

Van verre werd mij toegebruld:

Zeg, waarom is uw staart gekruld?

Wat valt daar mee te winnen?

Ik riep: Ik kom uit Otterlo

(En nog eens, want ik stotter zo):

Waar zal ik mee beginnen?

Je weet, daarginds in Otterlo

Daar is de staartenkruller;

Daar woont hij, hij heet Muller,

Het leven gaat veel vlotter zo:

Dankzij de Kruller-Muller.

Ik hoop innig dat deze ontwikkeling zich voortzet, ook hier, en ten koste van de varkenshouderij zoals die in Nederland wordt beoefend, een nameloze verschrikking waaraan op korte termijn een einde zou moeten worden gemaakt. Een dergelijke behandeling van onverschillig welk dier zou al verboden moeten zijn, maar voor varkens is het een bijna menselijke tragedie als gevolg van hun grote intelligentie. Als ik zeg dat een beschaafd mens geen varkensvlees eet doel ik daar op.

    • Rudy Kousbroek