Sociale dienst kort op uitkering onbehuisden

AMSTERDAM, 23 OKT. Bij een aantal Amsterdamse onbehuisden is deze maand tussen de 200 en 300 gulden ingehouden van hun bijstandsuitkering omdat ze geen huur hoeven te betalen. Tegen het besluit, genomen door de directeur van het betreffende rayon van de Gemeentelijke sociale dienst, is inmiddels door verantwoordelijk wethouder A. Wildekamp bezwaar aangetekend.

Het betreft twintig onbehuisden wier uitkering wordt verstrekt door het rayonkantoor Delflandplein. GSD-rayondirecteur V. van der Zijp meent het bedrag in te kunnen houden op grond van een wet uit 1991, waarin staat dat uitkeringen mogen worden aangepast aan iemands individuele situatie. “Zwervers die geen woonkosten betalen, hebben minder geld nodig”, vindt Van der Zijp.

Het gemeentebestuur heeft verbaasd gereageerd op het besluit van de rayondirecteur. Volgens een woordvoerder geldt de betreffende korting niet voor zwervers. Bovendien mag een rayondirecteur niet op eigen houtje zo'n beslissing nemen, aldus de woordvoerder. Van der Zijp meent evenwel dat het kantoor volgens de wet zelf besluiten mag nemen. Dit standpunt berust op een vergissing, aldus de woordvoerder: “Rayonkantoren mogen individuele besluiten nemen maar er bestaat maar één gemeentelijk bijstandsbeleid. Daar kan de directie van het kantoor niet zelf aan sleutelen.”

Het afdelingshoofd van het dienstencentrum van de Hulp voor Onbehuisden (HVO), D. Uittenbogaard vindt het besluit van het kantoor zeer onterecht. Het leven op straat is volgens hem duurder dan een "normaal' leven. Gedupeerden kunnen een bezwaarschrift indienen bij de HVO. Volgende week overlegt wethouder A. Wildekamp van sociale zaken met het hoofd- en rayonkantoor van de GSD over mogelijke maatregelen.