Smit Lloyd schrapt banen en schepen

ROTTERDAM, 23 OKT. Rederij Smit Lloyd, onderdeel van Smit Internationale, wil fors besparen op arbeidskosten en een aantal schepen uit de vaart nemen. Daardoor hoopt de rederij een begroot verlies van 20 miljoen gulden over 1993 te kunnen voorkomen.

Smit Lloyd heeft de vakbonden gisteren geïnformeerd over haar plannen. De rederij wil vier schepen uit de vaart nemen en één schip verkopen. Dat leidt ertoe dat veertig scheepsofficieren overtollig worden. Verder wil de directie 130 Nederlandse scheepsgezellen vervangen door buitenlanders. Daarnaast zullen vijftig officieren van Smit Lloyd die gestationeerd zijn in het Verre Oosten niet langer onder de Nederlandse CAO vallen, maar onder lokaal beheer worden geplaatst, hetgeen goedkoper is. Smit Lloyd is ook van plan het administratieve personeel van de rederij in Nederland aan een kritisch onderzoek onderwerpen. Met de bonden moet nog nader worden overlegd.

Smit Lloyd, gespecialiseerd in het bevoorraden van offshore-bedrjven, constateert dat het economische klimaat de afgelopen tijd aanzienlijk is verslechterd en dat goedkope olie uit het voormalige Oost-Europa en Sovjet-Unie de markt overspoelt. Daardoor stellen oliemaatschappijen onder meer de exploratie van nieuwe winplaatsen uit, hetgeen tot minder werk voor de bevoorraders leidt. Schepen die enkele maanden geleden nog 10.000 pond per dag opbrachten, varen nu voor 4.000 pond, aldus de rederij.

In het Noordzee-gebied zullen alleen de lager opgeleide scheepsgezellen worden vervangen door goedkopere buitenlandse krachten. Scheepsofficieren worden daar niet vervangen. Voor de overtollige opvarenden zegt de rederij een sociaal plan op te stellen. De directie denkt de aangekondigde maatregelen zonder gedwongen ontslagen te kunnen uitvoeren. In het sociaal plan wil Smit Lloyd onder meer een ouderenregeling, externe bemiddeling en een vertrekpremie voor werknemers die elders een baan vinden opnemen.

Voor de vakbond Federatie van Werknemers in de Zeevaart (FWZ) zijn de maatregelen bespreekbaar, maar de bond benadrukt alvast gedwongen ontslagen niet te accepteren. Verder wil de FWZ zich eerst beraden op de financiële situatie zoals die nu door Smit Lloyd wordt voorgelegd. “Onze ervaring is dat de situatie in de offshore nogal fluctueert”, aldus bestuurder E. Sarton.

Het scheepvaartbeleid van het ministerie van verkeer en waterstaat biedt Smit Lloyd de mogelijkheid Nederlandse scheepsgezellen door goedkopere krachten uit Azië en Oost-Europa te vervangen. Deze buitenlandse scheepsgezellen vallen niet onder een Nederlandse CAO en verrichten hetzelfde werk voor minder geld. De wet is indertijd ingevoerd om het "uitvlaggen' - rederijen die hun schepen onder een andere dan de Nederlandse vlag laten varen - tegen te gaan. Smit Lloyd zegt met het aantrekken van goedkope krachten 25 procent per schip aan bemanningskosten te besparen.

Het aanmonsteren van de vijftig scheepsofficieren in Singapore onder "lokale voorwaarden' brengt de onderneming nog eens 300.000 gulden per schip per jaar op. De vakbonden willen eerst de arbeidsvoorwaarden in Singapore bekijken, die beduidend slechter zijn dan in de Nederlandse CAO, voordat ze eventueel akkoord gaan.