Schadeclaim bij afzien van nieuw reisdocument

DEN HAAG, 23 OKT. Het eventuele terugdraaien door minister Dales en staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) van de aanbesteding van het project reisdocumenten, gaat een “bom geld” kosten.

Dat zegt, ir. R. Tensen, algemeen directeur van de Haarlemse drukker Joh. Enschedé en Zn. Hij waarschuwt voor forse schadeclaims wanneer de staat terug zou komen op eenmaal gewekte verwachtingen. Hij voorziet bovendien dat ook andere bedrijven met claims zullen komen. “Als Binnenlandse Zaken nu zegt we gooien de hele rotzooi overboord, worden een heleboel mensen erg nijdig,” aldus Tensen. Hij is “absoluut van plan” een offerte uit te brengen voor de produktie van de nieuwe identiteitskaart annex Europese reiskaart. Tensen zegt ook “zeker te weten” dat de Staatsuitgeverij (SDU) in Den Haag hetzelfde voornemen heeft. Een woordvoerster van de SDU wilde dit vanochtend niet bevestigen. “Als de inschrijvingstermijn gesloten wordt op 17 november zal blijken of wij ons al dan niet hebben ingeschreven.”

Deze week sprak de Tweede Kamer tijdens een overleg met de bewindslieden van binnenlandse zaken en minister Hirsch Ballin (justitie) de wens uit dat de identiteitskaart die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar verwachting op 1 januari volgend jaar op de markt brengt, het nationale identiteitsbewijs wordt. Inmiddels hebben Dales en De Graaff-Nauta op 5 oktober besloten zelf verder te gaan met de ontwikkeling van een Rijks-identiteitsbewijs. De aanbesteding van het zogeheten Project Reisdocumenten heeft op 10 oktober in het EG-publicatieblad gestaan. Daarbij is het de bedoeling een nieuw, beter beveiligd, Nederlands paspoort te ontwikkelen en een identiteitskaart die tevens dient als Europese reiskaart.

VVD-woordvoerder Wiebenga wil op korte termijn in een plenair debat van staatssecretaris Nauta eisen dat dit project alsnog wordt afgeblazen voor wat betreft het ideniteitsbewijs. De regeringsfracties zullen die eis alleen steunen als dat geen grote financiële gevolgen heeft.

De Graaff-Nauta schreef begin dit jaar dat het kabinet de VNG-kaart wil aanwijzen als nationaal identiteitsbewijs. Wanneer de identicatieplicht van kracht wordt, naar verwachting per 1 januari 1994, zullen alle burgers moeten beschikken over een geldig identiteitsbewijs. In september deelde de staatssecretaris aan de Kamer mee dat de VNG-kaart geen nationaal identiteitsbewijs kan worden omdat er een te beperkte aanbestedingsprocedure is gevolgd. Hierdoor zou de staat geconfronteerd kunnen worden met schadeclaims van mogelijke producenten van die kaart. Tensen wijst erop dat hij ook met grote schadeclaims zal komen wanneer Den Haag alsnog zou besluiten om de VNG-kaart niet aan te wijzen als nationaal identiteitsbewijs.

    • Frank Vermeulen