Plan: Wolvecamp-museum in Hengelo

HENGELO, 23 OKT. De Hengelose kunstenaarsgroep Vitriool heeft woensdag bij de gemeente Hengelo een plan ingediend voor de oprichting van een museum dat wordt gewijd aan Theo Wolvecamp, de onlangs overleden kunstenaar die deel uit maakte van de Cobra-groep. Wolvecamp is in Hengelo geboren.

De kern van het museum kan bestaan uit de vijftig door Wolvecamp gemaakte schilderijen die de gemeente Hengelo in haar bezit heeft. Daarnaast kunnen er werken worden geëxposeerd van andere Cobra-schilders. “Hierdoor is het werk van Wolvecamp in een bredere context te plaatsen”, licht Pier van Dijk namens Vitriool toe. Ook moet er in het museum ruimte zijn voor exposities van hedendaagse kunstenaars, vindt Vitriool.

De stichting die de oprichting van het museum voorbereidt, zou zich in de visie van de kunstenaarsgroep ook moeten inspannen voor het behoud van het huis in Hengelo waarin Wolvecamp heeft gewoond. Het gaat om een monument, dat volgens Pier van Dijk zeer geschikt is als documentatiecentrum, archief en prentenkabinet.

Ook zou de stichting moeten zorgen voor een Wolvecamp-monument, het uitgeven van een gedenkboek en het instellen van een tweejaarlijkse Wolvecamp-prijs voor de schilderkunst in Nederland. Pier van Dijk verwacht dat het Wolvecamp-museum en -huis belangrijke publiekstrekkers worden. “Gezien het belang van Wolvecamp voor de schilderkunst zal de belangstelling uit zowel binnen- als buitenland komen”, voorspelt hij.