Parlement in Italië steunt bezuinigingen

ROME, 23 OKT. Het Italiaanse parlement is gisteren akkoord gegaan met een belangrijk deel van de omstreden begrotingsvoorstellen van de regering van premier Amato.

De plannen moeten een eind maken aan de chaos bij de overheidsfinanciën en zorgen voor herstel van het internationale vertrouwen in de Italiaanse economie.

Premier Amato toonde zich opgetogen over de goedkeuring door het parlement. Hij sprak van een “waar keerpunt”. “Dit is een gebeurtenis van enorm belang”, zo zei de premier tijdens een persconferentie. De goedkeuring van de bezuinigingsplannen zorgde voor geruchten over verlaging van de Italiaanse rentetarieven in de komende dagen.

De Senaat ging gisteren via aanvaarding van moties van vertrouwen akkoord met het verlenen van meer volmachten aan de regering om te bezuinigen in vier sectoren: de gezondheidszorg, de pensioenen, het ambtenarenapparaat en de plaatselijke overheden. Premier Giuliano Amato nam zijn toevlucht tot moties van vertrouwen om de aanvaarding van de begroting te versnellen. Dit leidde tot scherpe kritiek bij de oppositie, die de regering ervan beschuldigde het parlement de mond te snoeren. De stemming werd door senatoren van de oppositie geboycot.

De Kamer van Afgevaardigden had al eerder ingestemd met de maatregelen, die een bezuiniging van 23,8 biljoen lire (30 miljard gulden) moeten opleveren. Vandaag werd in de Kamer een ander belangrijk onderdeel van de regeringsvoorstellen behandeld. Dat voorziet in bevriezing van de lonen in de overheidssector en nieuwe belastingen. Dit pakket beloopt 34 biljoen lire (43 miljard gulden). De begroting voor 1993 voorziet in bezuinigingen en extra inkomsten tot een totaal bedrag van 93 biljoen lire (119 miljard gulden).

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) in Parijs, een verband van 24 industrielanden, heeft gisteren in een ongebruikelijke verklaring steun betuigd aan het bezuinigingsprogramma van de Italiaanse regering. Volgens de Oeso is er geen enkel alternatief voor de financiële problemen van het land. (Reuter)