"Overheid zou in zorgsector keuzes moeten bepalen'

DEN HAAG, 23 OKT. Overheid en politiek moeten inhoudelijke keuzen in de gezondheidszorg maken, niet de zorgverleners en de verzekeraars. Dat is de conclusie van een door de apothekersorganisatie KNMP georganiseerde bijeenkomst met specialisten van de belangrijkste organisaties in de gezondheidszorg.

Overheid en politiek kunnen niet langer volstaan met het aangeven van de financiële marges, aldus een woordvoerder van de KNMP over het resultaat van de besloten conferentie, die naar nu pas bekend is geworden dinsdag onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris van volksgezondheid J.P. van der Reijden werd gehouden. De KNMP organiseerde de bijeenkomst om de discussie over keuzen in de zorg een nieuwe impuls geven. Een brede maatschappelijke discussie over dat onderwerp is een jaar na het verschijnen van het advies Kiezen en Delen (commissie-Dunning, november 1991) tot op heden niet van de grond gekomen.

De overheid hoeft die keuzen niet alleen te maken, aldus de KNMP; organisaties uit de gezondheidszorg bieden hun deskundigheid aan om de overheid in staat te stellen de noodzakelijke keuzen in de zorg te maken. Maandag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Simons (volksgezondheid) over het advies van de commissie-Dunning en het kabinetsstandpunt daarover.

De commissie "Keuzen in de zorg', onder leiding van de cardioloog prof.dr. A.J. Dunning, werd twee jaar geleden door het kabinet ingesteld om de grenzen van de medische technologie aan te geven en oplossingen aan te reiken voor de schaarste en rantsoenering die tot wachtlijsten leidt. De commissie moest ook een publieke discussie op gang brengen over de vraag: "moet alles wat kan?'. De commissie-Dunning verwierp juist het huidige beslissingsmodel in de gezondheidszorg waarin de politiek alles moet beslissen. Patiënten, zorgaanbieders (artsen, ziekenhuizen etc.), verzekeraars en politici moeten in de toekomst kiezende actoren worden, aldus Dunning.

De commissie stelde zich op het standpunt dat alle medische voorzieningen die nu in het ziekenfondspakket zitten alleen na beoordeling op noodzaak, werkzaamheid, doelmatigheid en kostenaspecten mogen worden opgenomen in een basisverzekering tegen ziektekosten.