Overboeking duurt te lang

DEN HAAG, 23 OKT. De Consumentenbond blijft zich verzetten tegen het trage overboeken van geld tussen banken, waardoor klanten rente-inkomsten mislopen. President dr. W. Duisenberg van De Nederlandsche Bank liet gisteren in een reactie weten dat het overboeken geen lucratieve activiteit voor banken is.

Uit een onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat het overboeken van geld tussen verschillende banken 2,4 tot 4,2 dagen in beslag neemt. In vergelijking met 1986 is de overboekinsgperiode een fractie gedaald. Zes jaar geleden golden termijnen van 2,7 respectievelijk 5 dagen.

Gedurende de tijd die verstrijkt bij overboekingen van geldbedragen tussen verschillende banken kan een klant niet over zijn geld kan beschikken en loopt hij zo rente-inkomsten mis. Voor banken betekent dit systeem van de zogenoemde valuteringsdagen een (rente-)inkomstenpost van enkele miljoenen guldens, zo stelt de Consumentenbond.

De banken verdedigen het systeem van valuteringsdagen algemeen met het argument dat de kosten van het betalingsverkeer hoog zijn. Daarnaast wijzen ze op de komst van een geautomatiseerd systeem in Nederland waarbinnen “handgemaakte” overboekingen efficiënter moeten verlopen. Wanneer dat systeem wordt ingevoerd, is evenwel nog steeds onduidelijk, aldus een woordvoerder van de Consumentenbond.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bepalen de afzonderlijke banken sinds 1989 hun eigen beleid met betrekking tot de valutering. Daarom kan de overboekingsduur verschillen per bank.

De komst van één geautomatiseerd systeem waarbinnen alle soorten overboekingen kunnen plaatshebben noemt de woordvoerder “een kwestie van redelijk lange adem”. Verscheidene fasen die moeten leiden tot het zogenoemde Nationaal Betalingscircuit (NBC) zijn intussen ingevoerd, maar de uiteindelijke volledige introductie kan nog wel enkele jaren duren, aldus de NVB. Het NBC moet één geïntegreerd giraal betalingscircuit tussen banken en Postbank vormen.

President Duisenberg van De Nederlandsche Bank nam gisteren de banken in bescherming tegen de kritiek van de Consumentenbond. Duisenberg bestrijdt de opvatting van de Consumentenbond dat banken bij overboekingen ten onrechte miljoenen aan rente opstrijken door het geld opzettelijk vast te houden.

De Consumentenbond belicht het betalingsverkeer tussen banken eenzijdig, zo zei Duisenberg. De bankpresident weerspreekt de kritiek van de bond dat de banken enige miljoenen aan deze procedure verdienen. Volgens hem varieert dit van jaar tot jaar, afhankelijk van de rentestand. “Er zijn jaren waarin er grote verliezen op het bankverkeer worden geleden en er zijn jaren waarin er wat wordt overgehouden. De Consumentenbond kent die cijfers heel goed en weet wel dat dat niet zo'n lucratieve aangelegenheid is”, aldus Duisenberg.

Hij erkent wel dat de periode dat het geld bij de bank vast zit korter kan. “Dat vind ik ook wenselijk en het kan ook technisch best, maar dan verdienen de banken minder aan rente en maken ze dus hun kosten niet goed. Dan moeten ze vervolgens tarieven over de transactie gaan berekenen. Daar moet de Consumentenbond, vind ik, zich dan ook niet meer tegen verzetten.”

De afgelopen jaren heeft de Consumentenbond vaker klachten geuit over het trage overboeken van banken. De banken pareerden de kritiek van de Consumentenbond steeds door te wijzen op het kostenaspect van de overboekingen aan rekeninghouders.