Oudere ambtenaren leveren 5 procent van hun netto loon in; Korter werken voor senioren

ROTTERDAM, 23 OKT. Ambtenaren in dienst van de rijksoverheid kunnen op 57-jarige leeftijd 32 uur gaan werken. Dit komt neer op een vierdaagse werkweek. Ambtenaren die van deze regeling gebruik maken, gaan er in hun netto-salaris vijf procent op achteruit. Vanaf 61 jaar kan de werkduur worden teruggebracht naar 24 uur of gaan de ambtenaren met Vut. Dit zijn het ministerie van binnenlandse zaken en de vakbonden vannacht overeengekomen.

Werknemers die van bovengenoemde maatregelen gebruik maken, leveren wel hun ouderenverlof en arbeidsduurverkorting (ADV) in. In totaal zullen de betrokken ambtenaren ongeveer 30 dagen per jaar minder werken. De maatregel moet op 1 januari van het volgend jaar in werking treden. Alhoewel de ambtenaren in hun netto salaris er 5 procent op achteruit gaan, betaalt het ministerie van binnenlandse zaken - dat als werkgever voor het overheidspersoneel optreedt - wel honderd procent van het bruto loon uit. Dit is om te voorkomen dat de pensioenrechten van de ambtenaren worden aangetast.

Indien de werknemers op 61-jarige leeftijd besluiten 24 uur per week te werken, leveren ze tien procent van het netto-salaris in. Ook kunnen de ambtenaren vanaf 61 jaar met de Vut. De huidige Vut-leeftijd ligt op 60 jaar, maar de vakbonden en het ministerie kwamen al eerder overeen de leeftijd per 1 januari 1993 met één jaar te verhogen. Alle ambtenarenbonden hebben aangekondigd het principe-akkoord positief aan hun leden voor te leggen. Bij de rijksoverheid werken 140.000 ambtenaren.

Bij de Unie van Waterschappen is deze week een soortgelijke overeenkomst afgesloten. Daar kunnen ambtenaren vanaf 1 april 1993 kiezen om op 60-jarige leeftijd vervroegd uit te treden met behoud van 80 procent van het laatstverdiende loon. Werknemers kunnen ook kiezen om op 58-jarige leeftijd vier dagen per week te gaan werken met behoud van het volledige loon. Voorwaarde is dan wel dat de ambtenaren na het bereiken van de Vut-gerechtigde leeftijd een half jaar langer doorwerken.